Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 2751-SM-S2-2-PGUE
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawidzka-Łojek A. , R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2012.

2. A. Cuyvers, Free Movement of Persons in the EU

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58827/Free_Movement_of_Persons_in_the_EU.pdf?sequence=1

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bidziński, D. Jagiełło (red.), Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane, Warszawa 2016.

2. Bernat M., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych, Warszawa 2006.

3. A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004, Warszawa 2007.

4. A. Jurkowska-Gomułka (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004 – 2009, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

W2: zna najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące prawa gospodarczego UE - K_W08

U1: umie interpretować orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wybranych polityk sektorowych UE - K_U01

U2: prawidłowo stosuje normy prawa unijnego w celu oceny konsekwencji prawnych podanego stanu faktycznego - K_U08

K1: samodzielnie ocenia znaczenie regulacji i orzecznictwa dotyczącego prawa gospodarczego UE- K_K01

K2: potrafi myśleć i działać w sposób twórczy przy rozwiazywaniu zadań dotyczących problematyki prawa gospodarczego UE - K_K08

Metody i kryteria oceniania:

- frekwencja i aktywność na zajęciach

- opracowanie i przedstawienie jednego rozstrzygnięcia TS UE

- kolokwium pisemne

Zakres tematów:

1. Charakter prawa unijnego (jego szczególne cechy) – kazusy - 2h

3. Swoboda przepływu towarów (istota i wyjątki w orzecznictwie TS UE) - 1h

4. Swoboda przepływu towarów – klazule derogacyjne a wymogi imperatywne orzecznictwo TS UE i kazusy - 3h

5. Swoboda przepływu osób – orzecznictwo i kazusy - 3h

6. Swoboda przedsiębiorczości i przepływu usług – orzecznictwo i kazusy - 3h

7. Reguły konkurencji orzecznictwo i kazusy - 2h

8. Test zaliczeniowy – 1h

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjno-problemowy oraz

metoda ćwiczeniowa, studium przypadku, giełda pomysłów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:45 - 9:30, sala 145
Justyna Maliszewska-Nienartowicz 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)