Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne teorie politologiczne 2751-PL-S1-3-WTP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Przykładowo:

Heywood, A. (2015). Political theory: An introduction. Macmillan International Higher Education.

Bäcker, R. (2011). Nietradycyjna teoria polityki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bäcker, R. (2016). Kategorie teoretyczne totalitaryzmu a badania empiryczne. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 38(2), 7-17.

Efekty uczenia się:

Umiejętność posługiwania się teoriami i koncepcjami politologicznymi przy wyjaśnianiu zjawisk i procesów politycznych. Transformacje kategorii, typologii i teorii politologicznych. Umiejętność krytycznego podejścia do teorii politologicznych oraz ich modyfikacji przy zmianie warunków determinujących.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest 1/ umiejętność wyróżniania poziomu teoretycznego danego tekstu politologicznego oraz 2/ kreowania bądź modyfikowania danej teorii i 3/ jej operacjonalizowania dla potrzeb konkretnego badania.

Zakres tematów:

Odróżnianie tekstów idiograficznych od nomologicznych.

Określanie poziomu teoretycznego konkretnych tekstów nomologicznych.

Wybór przypadków pól badawczych.

Wybór teorii adekwatnych do danych pól badawczych.

Określanie zakresu modyfikacji danej teorii.

Kreowanie typologii i sub-typologii.

Określanie miar ilościowych lub jakościowych do definiowania etapów pomiędzy typami idealnymi.

Określanie granic ważności danej teorii.

Metody dydaktyczne:

dyskusja problemowa, analiza tekstów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 201
Roman Bäcker 7/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)