Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia fizyczna 0600-S1-O-CFIZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J. Demichowicz-Pigoniowa, Obliczenia fizykochemiczne, Oficyna

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997,

2. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa, 2001,

3. K. Pigoń, Z Ruziewicz, Chemia fizyczna, 1.Podstawy

fenomenologiczne, PWN, Warszawa, 2005,

4. A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal, Krótkie wykłady, Chemia

fizyczna, PWN, Warszawa, 2003,

5. P.W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, 1999,

6. A. Barański, A. Basiński ..., Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 1980,

7. F. Pruchnik, Kataliza homogeniczna, PWN, Warszawa, 1993.

Seria: Wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa:

H. Buchowski, W. Ufnalski, Fizykochemia gazĂłw i cieczy, 1998;

H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, 1995;

W. Ufnalski, Równowagi chemiczne, 1995;

H. Buchowski, W. Ufnalski, Podstawy termodynamiki, 1994,1998;

A. Molski, Wprowadzenie do kinetyki chemicznej, 2001,

A. Kisza, Elektrochemia I, Jonika, 2000,

A. Kisza, Elektrochemia II, Elektrodyka, 2001,

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia rachunkowe:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdanie dwóch kolokwiów, przy czym uzyskane punkty stanowią 75 % oceny końcowej,

pozostałe punkty można uzyskać:

do 15 % - samodzielne wyliczenie 45 zadań i dostarczenie w formie pisemnej,

do 10 % - ocena aktywności studenta na zajęciach, praca w zespole itp

Zakres tematów:

Ćwiczenia rachunkowe obejmują następujące treści:

1. Obliczenia pracy i ciepła w prostych przemianach fizycznych, pojemność cieplna,

2. Pojęcie funkcji stanu, obliczenia zmian energii wewnętrznej i entalpi przemian fizycznych, I zasada termodynamiki,

3. Zmiany energii wewnętrznej i enatlpii w reakcjach chemicznych, ciepło reakcji, reakcje tworzenia i spalania, prawo Hessa,

3. Zależność ciepła reakcji od temperatury - prawo Kirchoffa

4. II zasada termodynamiki - obliczenia entropii prostych procesów fizycznych, entropia reakcji

5. Obliczenia entalpii i energii swobodnej procesów fizycznych i reakcji chemicznych.

6. Stan równowagi termodynamicznej - powinowactwo standardowe i stała równowagi - prawo działania mas, wpływ temperatury i ciśnienia na stan równowagi - reguła przekory.

7. Obliczanie stałej Kp, Kx, Kc

8.Kinetyka chemiczna - obliczenia stałej szybkości oraz postępu reakcji elementarnych, reakcje równoległe i następcze, zależność szybkości reakcji od temperatury - równanie Arrheniusa

9. Elektrochemia - przewodnictwo elektrolitów, prawo rozcieńczeń Ostwalda, SEM ogniw, równanie Nernsta, obliczanie zmian funkcji termodynamicznych na podstawie SEM ogniw.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Adamczak 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)