Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka zawodowa 0800-PRAZ
Praktyka (PRK) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura uzależniona od tematyki i zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk w danym zakładzie pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest przedstawienie przez studenta raportu z przebiegu praktyki. Raport powinien zawierać informacje o zadaniach powierzonych do realizacji w trakcie praktyk oraz stopniu ich wykonania. Powinien też opisywać nowe umiejętności i zawierać informacje o brakach w wiedzy napotkanych podczas wykonywania powierzonych zadań. Poza raportem student musi dostarczyć zaświadczenie, potwierdzone przez zakład pracy, o odbyciu 120 godzin praktyk.

Dla studentów, którzy w czasie pandemii Covid-19 nie mają możliwości odbycia praktyk w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizowane są praktyki zdalne na WFAiIS. Zaliczenie praktyk zdalnych organizowanych przez WFAiIS następuje na podstawie obecności oraz pozytywnie zdanego testu z części teoretycznej zajęć (wymagana jest poprawna odpowiedź na 5 z 8 pytań).

Zakres tematów:

I. Wykład (4h)

Tematyka spotkań:

- Organizacja i warunki zaliczenia zajęć uzupełniających

- Sylabus przedmiotu

- Główne założenia odnośnie praktyk

- Wytyczne i ograniczenia liczby godzin w dobie pandemii

- Kompetencje (twarde i miękkie)

- Dokumentacja (język techniczny, rysunek techniczny)

- Rola eksperymentu i symulacji komputerowej

-  Uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową, dydaktyczną i produkcyjną. Ochrona praw autorskich

- Zasady pracy w grupie (metody poszukiwania nowych rozwiązań, odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania)

- Ubezpieczenia

- BHP

II. Tryb warsztatowy zaliczenia praktyk (15h)

Cel:

Nabycie przez studentów wiedzy na temat najważniejszych aspektów związanych z praktykami:

- rekrutacja na praktyki

- na co zwracają uwagę pracodawcy

- kompetencje rozwijane podczas praktyk

- zatrudnienie po praktykach.

Tematyka zajęć:

1. Co to są praktyki (formy prawne), staże, zatrudnienie

2. Najważniejsze aspekty rekrutacji

3. Ocena kandydata do pracy (teoria + ćwiczenia)

a. Kompetencje miękkie

b. Testy kompetencyjne

c. Wywiad kompetencyjny wg modelu STAR

d. Modele kompetencji

4. Ocena w miejscu pracy, (teoria i ćwiczenia)

a. Najważniejsze obszary oceny

b. Sesje AC/DC

5. Rozwijanie kompetencji (teoria i ćwiczenia)

a. Zaangażowanie

b. Organizacja pracy

c. Kreatywność

III. Indywidualne spotkania z pracodawcami. Zajęcia w formie wywiadu - aplikacji o pracę (1h).

Zakres:

- przyjęcie aplikacji, analiza CV

- przeprowadzenie symulacji elementów procesu rekrutacyjnego (rozmowa

kwalifikacyjna)

- przekazanie informacji zwrotnej studentowi, przygotowanie

podsumowania wg przyjętych kryteriów na platformie moodle.

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna lub zespołowa w celu wykonania zadania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Korcala 0/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)