Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Energetyka organizmu 2600-SIW-EO-1-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM. Biochemia. PWN 2007, 2009, 2011

2. Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

3. Bańkowski E. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2010

3. Alberts B i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN 2007

Literatura uzupełniajaca:

1. Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

2. Kłyszejko-Stefanowicz L i wsp. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

3. Zgirski A, Gondko R. Obliczenia biochemiczne. PWN, 1998

4. Instrukcje do ćwiczeń

5. Wybrane publikacje naukowe i popularno-naukowe (polsko- i anglojęzyczne).

Efekty uczenia się:

Identyczne jak w części *Podstawowe informacje o przedmiocie"

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

- egzamin (wykład)

Kryteria oceniania:

- egzamin pisemny (W01, W02, W03, W04, W05, U03, U04)

- test zamknięty jednokrotnego wyboru

- wymagany próg na ocenę dostateczną: 50-60%

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Zakres tematów:

Wykłady (biologia komórki, 10 godz.):

Wstęp - rodzaje, przemiana, nośniki i źródła energii w organizmie człowieka, składniki budulcowe, energetyczne i regulujące (1 godz.).

Budowa komórki zwierzęcej, błony komórkowe oraz struktura i funkcja przedziałów/organelli komórkowych przetwarzających energię w komórce zwierzęcej (2 godz.).

Budowa komórkowa tkanek i narządów istotnych w procesach związanych z przemianą energii w organizmie człowieka i utrzymaniem stałej temperatury ciała (3 godz.).

Cytofizjologia w stanach patologicznych związanych z energetyką organizmu (3 godz.).

Energetyka organizmu a proces starzenia (1 godz.)

Wykłady (biochemia, 20 godz.):

Aminokwasy i białka: struktura, właściwości i funkcje (2 godz.)

Cukry podział, struktura i funkcja (1 godz.)

Kwasy nukleinowe i synteza białek (2 godz.)

Lipidy: podział, struktura i funkcja (1 godz.)

Błony biologiczne: struktura, funkcja i transport przez błony (2 godz.)

Enzymy: budowa, klasyfikacja, nomenklatura, koenzymy, kinetyka reakcji enzymatycznych (2 godz.)

Podstawowe pojęcia metabolizmu: źródła energii, ogólna strategia przemian metabolicznych, ATP jako przenośnik energii, wiązania wysokoenergetyczne, rodzaje fosforylacji (2 godz.)

Pozyskiwanie energii w procesach metabolicznych: glikoliza, losy pirogronianu w warunkach beztlenowych, oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu, cykl Krebsa, bilans energetyczny utleniania glukozy (3 godz.)

Utlenianie kwasów tłuszczowych (1 godz.)

Łańcuch oddechowy jako ostatni etap utleniania komórkowego (2 godz.).

Metabolizm glikogenu i glukoneogeneza (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:30 - 11:00, sala 289
Anna Hetmann, Marta Lenartowska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)