Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia molekularna komórki 2600-BMKBIOL-1-S2
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Identyczna jak w części A.

Efekty uczenia się:

Identyczna jak w części A.

Metody i kryteria oceniania:

Identyczne jak w części A.

Zakres tematów:

Zajęcia laboratoryjne (ćwiczenia 28h, ostatnie 2h przygotowanie raportów i zaliczenie ćwiczeń):

- Techniki izolacji protoplastów komórek roślinnych

- Detekcja białek w komórkach metodami immunofluorescencyjnymi

- Wykrywanie kwasów nukleinowych metodą in situ hybrydyzacji

- Wprowadzanie makromolekuł do żywych komórek metodami mikroiniekcji i techniką vibratomową

- In vivo hybrydyzacja

- Rejestracja uzyskanych wyników doświadczeń in vivo i in situ różnymi technikami mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej, konfokalnej i elektronowej

- Komórkowe systemy antyoksydacyjne: oznaczanie nadtlenku wodoru, aktywności katalazy metodą spektrofotometrii w UV oraz zymografii

- Detekcja modyfikacji potranslacyjnych: karbonylacji (metoda immunochemiczna (dot-blot )i kolorymetryczna), fosforylacji (Western blot)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 12:30, sala B023
Agnieszka Kołowerzo-Lubnau 0/ szczegóły
2 każdy czwartek, 12:45 - 15:00, sala B023
Agnieszka Kołowerzo-Lubnau 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)