Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia dla humanistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-ChH Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia dla humanistów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia współczesnej Chemii jak również ważne postacie i wydarzenia z historii Chemii. Wykład przedstawia pokrótce związki z Chemii z wybranymi problemami współczesnego świata.

Pełny opis:

Chemia dawniej (12 godzin):

Miejsce chemii wśród nauk przyrodniczych. Zarys historii alchemii i chemii. Alchemia jako pierwsza próba naukowego poznania świata. Wielcy alchemicy i ich protektorzy. Odkrycie pierwszych pierwiastków i związków chemicznych. Biblia o chemii. Pierwiastek chemiczny, atom, związek chemiczny. Budowa atomu a właściwości chemiczne pierwiastków. Najważniejsze prawa chemiczne – historia ich odkrycia. Podstawowe reakcje chemiczne. Energia w chemii. Nobliści – wielcy chemicy.

Chemia wokół nas (14 godzin):

Modele budowy atomu – nowoczesne spojrzenie na strukturę elektronową pierwiastków. Układ okresowy pierwiastków – powiązanie ze struktura elektronową atomów. Jądro atomowe. Broń jądrowa. Energetyka jądrowa – korzyści, perspektywy i zagrożenia. Podstawowe stany skupienia materii: gazy, ciecze, ciała stałe. Czym jest przemysł chemiczny. Co i jak wytwarza przemysł chemiczny. Wybrane chemiczne aspekty funkcjonowania organizmów żywych.

Czy jeszcze można odbyć się bez chemii? Najważniejsze surowce i produkty chemiczne czyli wielka polityka. Źródła i recykling surowców. Zrównoważony rozwój – rola chemii. Zielona chemia. Źródła energii odnawialnej. Jak chemia pomaga w rozwiązaniu problemów energetycznych i żywnościowych (skutki uboczne). Ciemna strona chemii – bojowe środki trujące, terroryzm chemiczny, wielkie katastrofy chemiczne, materiały wybuchowe, narkotyki. Człowiek jako analizator chemiczny czyli o mechanizmie działania węchu i powonienia. Jak postępować w sytuacjach zagrożenia chemicznego.

Chemia w pokazach (4 godziny):

Czym jest dym, ogień i wybuch. Woda i napięcie powierzchniowe. Barwna chemia.

Literatura:

W zakresie powyższych treści programowych brak jest jeszcze jednolitego podręcznika w języku polskim, podobnie w języku angielskim. Materiały z wykładu są podstawa do przygotowania student a do egzaminu. Elementy treści wykładowych znajdują się następujących podręcznikach:

A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej (PWN)

L. Jones, P. T. Atkins, Chemia ogólna (PWN)

G. Patrick. Chemia organiczna. Krótkie wykłady (PWN)

D. L. Heiserman, Księga pierwiastków chemicznych (PWN)

J. Fisher, J. R. P. Arnold, Chemia dla biologów (PWN)

P. A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady (PWN)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

W1 – Uporządkowanie i skonsolidowanie wiedzy z podstaw chemii na poziomie studenta I roku kierunku chemia.

W2 – Znajomość podstawowych praw chemicznych i teorii chemicznych.

W3 – Rozszerzenie wiedzy chemicznej w zakresie chemii stosowanej na jej relacje z polityką, ochroną środowiska, ekonomią i życiem codziennym.

Efekty kształcenia – umiejętności

Po zakończeniu wykładu, student:

U1: Umie opisać właściwości chemiczne pierwiastków w powiązaniu z ich strukturą elektronową.

U2: Wyjaśnia mechanizm powstawania prostych związków chemicznych w oparciu o strukturę elektronową pierwiastków oraz przesłanki termodynamiczne.

U3: Demonstruje szeroką wiedzę z zakresu właściwości materii w podstawowych stanach skupienia: stan gazowy, ciekły i stały.

U4: Umie wskazać zastosowania omawianych treści teoretycznych w życiu codziennym oraz praktyce przemysłowej (kilka przykładów).

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K1: Kształtuje pozytywny obrazu chemii jako siły napędowej w rozwoju gospodarczym.

K2: Jest świadomy konieczności dbania o stan środowiska naturalnego i zagrożeń jakie stwarza dla środowiska działalność człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny testowy składający się z pytań jednokrotnego wyboru spośród 5 ewentualności. Poprawna odpowiedź – 5 punkt. Co najmniej 15 pytań w teście. Zaliczenie egzaminu po osiągnięciu co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania. Ocena bardzo dobra po uzyskaniu więcej niż 90% punktów możliwych do zdobyć. Pozostałe oceny proporcjonalnie w zakresie 50-90% punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia współczesnej Chemii jak również ważne postacie i wydarzenia z historii Chemii. Wykład przedstawia pokrótce związki z Chemii z wybranymi problemami współczesnego świata.

Pełny opis:

Chemia dawniej (15 godzin):

Miejsce chemii wśród nauk przyrodniczych. Zarys historii alchemii i chemii. Alchemia jako pierwsza próba naukowego poznania świata. Wielcy alchemicy i ich protektorzy. Odkrycie pierwszych pierwiastków i związków chemicznych. Biblia o chemii. Pierwiastek chemiczny, atom, związek chemiczny. Budowa atomu a właściwości chemiczne pierwiastków. Najważniejsze prawa chemiczne – historia ich odkrycia. Podstawowe reakcje chemiczne. Energia w chemii. Nobliści – wielcy chemicy.

Chemia wokół nas (15 godzin):

Modele budowy atomu – nowoczesne spojrzenie na strukturę elektronową pierwiastków. Układ okresowy pierwiastków – powiązanie ze struktura elektronową atomów. Jądro atomowe. Broń jądrowa. Energetyka jądrowa – korzyści, perspektywy i zagrożenia. Podstawowe stany skupienia materii: gazy, ciecze, ciała stałe. Czym jest przemysł chemiczny. Co i jak wytwarza przemysł chemiczny. Wybrane chemiczne aspekty funkcjonowania organizmów żywych.

Czy jeszcze można odbyć się bez chemii? Najważniejsze surowce i produkty chemiczne czyli wielka polityka. Źródła i recykling surowców. Zrównoważony rozwój – rola chemii. Zielona chemia. Źródła energii odnawialnej. Jak chemia pomaga w rozwiązaniu problemów energetycznych i żywnościowych (skutki uboczne). Ciemna strona chemii – bojowe środki trujące, terroryzm chemiczny, wielkie katastrofy chemiczne, materiały wybuchowe, narkotyki. Człowiek jako analizator chemiczny czyli o mechanizmie działania węchu i powonienia. Jak postępować w sytuacjach zagrożenia chemicznego.

Literatura:

W zakresie powyższych treści programowych brak jest jeszcze jednolitego podręcznika w języku polskim, podobnie w języku angielskim. Materiały z wykładu są podstawa do przygotowania student a do egzaminu. Elementy treści wykładowych znajdują się następujących podręcznikach:

A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej (PWN)

L. Jones, P. T. Atkins, Chemia ogólna (PWN)

G. Patrick. Chemia organiczna. Krótkie wykłady (PWN)

D. L. Heiserman, Księga pierwiastków chemicznych (PWN)

J. Fisher, J. R. P. Arnold, Chemia dla biologów (PWN)

P. A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady (PWN)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Anna Ilnicka, Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia współczesnej Chemii jak również ważne postacie i wydarzenia z historii Chemii. Wykład przedstawia pokrótce związki z Chemii z wybranymi problemami współczesnego świata.

Pełny opis:

Chemia dawniej (15 godzin):

Miejsce chemii wśród nauk przyrodniczych. Zarys historii alchemii i chemii. Alchemia jako pierwsza próba naukowego poznania świata. Wielcy alchemicy i ich protektorzy. Odkrycie pierwszych pierwiastków i związków chemicznych. Biblia o chemii. Pierwiastek chemiczny, atom, związek chemiczny. Budowa atomu a właściwości chemiczne pierwiastków. Najważniejsze prawa chemiczne – historia ich odkrycia. Podstawowe reakcje chemiczne. Energia w chemii. Nobliści – wielcy chemicy.

Chemia wokół nas (15 godzin):

Modele budowy atomu – nowoczesne spojrzenie na strukturę elektronową pierwiastków. Układ okresowy pierwiastków – powiązanie ze struktura elektronową atomów. Jądro atomowe. Broń jądrowa. Energetyka jądrowa – korzyści, perspektywy i zagrożenia. Podstawowe stany skupienia materii: gazy, ciecze, ciała stałe. Czym jest przemysł chemiczny. Co i jak wytwarza przemysł chemiczny. Wybrane chemiczne aspekty funkcjonowania organizmów żywych.

Czy jeszcze można odbyć się bez chemii? Najważniejsze surowce i produkty chemiczne czyli wielka polityka. Źródła i recykling surowców. Zrównoważony rozwój – rola chemii. Zielona chemia. Źródła energii odnawialnej. Jak chemia pomaga w rozwiązaniu problemów energetycznych i żywnościowych (skutki uboczne). Ciemna strona chemii – bojowe środki trujące, terroryzm chemiczny, wielkie katastrofy chemiczne, materiały wybuchowe, narkotyki. Człowiek jako analizator chemiczny czyli o mechanizmie działania węchu i powonienia. Jak postępować w sytuacjach zagrożenia chemicznego.

Literatura:

W zakresie powyższych treści programowych brak jest jeszcze jednolitego podręcznika w języku polskim, podobnie w języku angielskim. Materiały z wykładu są podstawa do przygotowania student a do egzaminu. Elementy treści wykładowych znajdują się następujących podręcznikach:

A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej (PWN)

L. Jones, P. T. Atkins, Chemia ogólna (PWN)

G. Patrick. Chemia organiczna. Krótkie wykłady (PWN)

D. L. Heiserman, Księga pierwiastków chemicznych (PWN)

J. Fisher, J. R. P. Arnold, Chemia dla biologów (PWN)

P. A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady (PWN)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Anna Ilnicka, Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia współczesnej Chemii jak również ważne postacie i wydarzenia z historii Chemii. Wykład przedstawia pokrótce związki z Chemii z wybranymi problemami współczesnego świata.

Pełny opis:

Chemia dawniej (15 godzin):

Miejsce chemii wśród nauk przyrodniczych. Zarys historii alchemii i chemii. Alchemia jako pierwsza próba naukowego poznania świata. Wielcy alchemicy i ich protektorzy. Odkrycie pierwszych pierwiastków i związków chemicznych. Biblia o chemii. Pierwiastek chemiczny, atom, związek chemiczny. Budowa atomu a właściwości chemiczne pierwiastków. Najważniejsze prawa chemiczne – historia ich odkrycia. Podstawowe reakcje chemiczne. Energia w chemii. Nobliści – wielcy chemicy.

Chemia wokół nas (15 godzin):

Modele budowy atomu – nowoczesne spojrzenie na strukturę elektronową pierwiastków. Układ okresowy pierwiastków – powiązanie ze struktura elektronową atomów. Jądro atomowe. Broń jądrowa. Energetyka jądrowa – korzyści, perspektywy i zagrożenia. Podstawowe stany skupienia materii: gazy, ciecze, ciała stałe. Czym jest przemysł chemiczny. Co i jak wytwarza przemysł chemiczny. Wybrane chemiczne aspekty funkcjonowania organizmów żywych.

Czy jeszcze można odbyć się bez chemii? Najważniejsze surowce i produkty chemiczne czyli wielka polityka. Źródła i recykling surowców. Zrównoważony rozwój – rola chemii. Zielona chemia. Źródła energii odnawialnej. Jak chemia pomaga w rozwiązaniu problemów energetycznych i żywnościowych (skutki uboczne). Ciemna strona chemii – bojowe środki trujące, terroryzm chemiczny, wielkie katastrofy chemiczne, materiały wybuchowe, narkotyki. Człowiek jako analizator chemiczny czyli o mechanizmie działania węchu i powonienia. Jak postępować w sytuacjach zagrożenia chemicznego.

Literatura:

W zakresie powyższych treści programowych brak jest jeszcze jednolitego podręcznika w języku polskim, podobnie w języku angielskim. Materiały z wykładu są podstawa do przygotowania student a do egzaminu. Elementy treści wykładowych znajdują się następujących podręcznikach:

A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej (PWN)

L. Jones, P. T. Atkins, Chemia ogólna (PWN)

G. Patrick. Chemia organiczna. Krótkie wykłady (PWN)

D. L. Heiserman, Księga pierwiastków chemicznych (PWN)

J. Fisher, J. R. P. Arnold, Chemia dla biologów (PWN)

P. A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady (PWN)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia współczesnej Chemii jak również ważne postacie i wydarzenia z historii Chemii. Wykład przedstawia pokrótce związki z Chemii z wybranymi problemami współczesnego świata.

Pełny opis:

Chemia dawniej (15 godzin):

Miejsce chemii wśród nauk przyrodniczych. Zarys historii alchemii i chemii. Alchemia jako pierwsza próba naukowego poznania świata. Wielcy alchemicy i ich protektorzy. Odkrycie pierwszych pierwiastków i związków chemicznych. Biblia o chemii. Pierwiastek chemiczny, atom, związek chemiczny. Budowa atomu a właściwości chemiczne pierwiastków. Najważniejsze prawa chemiczne – historia ich odkrycia. Podstawowe reakcje chemiczne. Energia w chemii. Nobliści – wielcy chemicy.

Chemia wokół nas (15 godzin):

Modele budowy atomu – nowoczesne spojrzenie na strukturę elektronową pierwiastków. Układ okresowy pierwiastków – powiązanie ze struktura elektronową atomów. Jądro atomowe. Broń jądrowa. Energetyka jądrowa – korzyści, perspektywy i zagrożenia. Podstawowe stany skupienia materii: gazy, ciecze, ciała stałe. Czym jest przemysł chemiczny. Co i jak wytwarza przemysł chemiczny. Wybrane chemiczne aspekty funkcjonowania organizmów żywych.

Czy jeszcze można odbyć się bez chemii? Najważniejsze surowce i produkty chemiczne czyli wielka polityka. Źródła i recykling surowców. Zrównoważony rozwój – rola chemii. Zielona chemia. Źródła energii odnawialnej. Jak chemia pomaga w rozwiązaniu problemów energetycznych i żywnościowych (skutki uboczne). Ciemna strona chemii – bojowe środki trujące, terroryzm chemiczny, wielkie katastrofy chemiczne, materiały wybuchowe, narkotyki. Człowiek jako analizator chemiczny czyli o mechanizmie działania węchu i powonienia. Jak postępować w sytuacjach zagrożenia chemicznego.

Literatura:

W zakresie powyższych treści programowych brak jest jeszcze jednolitego podręcznika w języku polskim, podobnie w języku angielskim. Materiały z wykładu są podstawa do przygotowania student a do egzaminu. Elementy treści wykładowych znajdują się następujących podręcznikach:

A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej (PWN)

L. Jones, P. T. Atkins, Chemia ogólna (PWN)

G. Patrick. Chemia organiczna. Krótkie wykłady (PWN)

D. L. Heiserman, Księga pierwiastków chemicznych (PWN)

J. Fisher, J. R. P. Arnold, Chemia dla biologów (PWN)

P. A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady (PWN)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.