Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Crystal engineering in the pharmaceutical industry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-EN-CEPI Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Crystal engineering in the pharmaceutical industry
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures 30 hrs

- consultation with lecturer 10 hrs


Self-study hours:

- reading literature - 10 hrs

- preparation for examination - 25 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: has basic knowledge of issues faced in the pharmaceutical industry connected with the solid-state

W2: knows about polymorphs and their impact on pharmaceutical development

W3: is familiar with basic concepts of crystal engineering, e.g. intermolecular interactions

W4: is acquainted with a range of crystalline materials and their methods of characterization

W5: has basic knowledge on the significance of structural properties from a patent perspective


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: is able to list issues in the pharmaceutical industry related to the solid-state

U2: is capable of identifying different polymorphic forms

U3: has basic skills in indicating different types of crystalline materials

U4: can explain the importance of solid-state properties on the protection of Intellectual Property


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: understands the significance of multi-disciplinary collaboration within the pharmaceutical industry

K2: understands the need for basic research to support pharmaceutical development

K3: recognizes the importance of the interplay between research and Intellectual Property


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) informative lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture series aims to familiarize students with everyday issues faced by the pharmaceutical industry related to solid matter.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lectures will cover such areas as:

1. Molecular/crystal structures and their visualisation

2. Intermolecular interactions

3. Crystal engineering

4. Polymorphism and problems connected with its appearance in the pharmaceutical industry

5. Methods to characterize polymorphs

6. Crystal lattice energies and crystal structures prediction methods

6. Multi-component crystals

7. Patent matters

Literatura: (tylko po angielsku)

1) Crystal Engineering, a textbook, G.R. Desiraju, J.J. Vittal, A. Ramanan 2011, World Scientific Publishing

2) Polymorphism in Molecular Crystals, J. Bernstein, 2007, Oxford Science Publications

3) Polymorphism in Pharmaceutical Solids, H. G. Brittain, 2009, Taylor & Francis Inc.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

- Written exam 1-2 hours.

Criteria:

Fail (< 50%)

Satisfactory (50-60%) – the student has basic understanding of the formation of different types of crystalline solids

Satisfactory plus for the grade (61-65%) – the student has basic understanding of the formation of different types of crystalline solids and knowledge of various intermolecular interactions

Good (66-75%) – the student has basic understanding of the formation of different types of crystalline solids and knowledge of various intermolecular interactions. He/she understands the concept of polymorphism and its significance within the pharmaceutical industry.

Good plus (76-80%) – the student has basic understanding of the formation and characterization of different types of crystalline solids and knowledge of various intermolecular interactions. He/she understands the concept of polymorphism and its significance within the pharmaceutical industry. The student has knowledge on the importance of solid-state properties in relationship to Intellectual Property.

Very good (> 80%)

Has in-depth knowledge of all aspects of the subject matter.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Dobrzańska
Prowadzący grup: Liliana Dobrzańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.