Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka jest kobietą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-NK Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Nauka jest kobietą
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

„brak”

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

- udział w wykładach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 10

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu - 7

- czytanie literatury - 15

- przygotowanie do egzaminu - 13

Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, biologii oraz fizyki.

W2: Zna i rozumie współzależność pomiędzy poszczególnymi składnikami przyrody i ich wpływem na otaczający świat.

W3: Zna podstawy nauk przyrodniczych (rozumie pojęcia i prawa), terminologię i nomenklaturę chemiczną, biologiczną oraz z zakresu fizyki i astronomii.

W4: Opisuje poszczególne rodzaje materiałów, ich właściwości i zastosowania.

W5: Charakteryzuje właściwości związku w oparciu o jego budowę, potrafi opisać unikatowe właściwości materii, potrafi wskazać najważniejsze aspekty rozwoju technologii oraz nauki.

W6: Zna podstawowe pojęcia z tematyki odkryć naukowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Utrwala podstawy wiedzy chemicznej zdobytej w szkole średniej, podstawowe definicje, nazewnictwo chemiczne, biologiczne oraz z zakresu fizyki i astronomii. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy wpływu zmian cywilizacyjnych na otaczający świat.

U2: Analizuje krytycznie zdobytą wiedzę. Potrafi krytycznie ocenić skutki ingerencji człowieka w środowisko i proponuje właściwe rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnym lub je eliminujące.

U3: Potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie z zakresu badania struktury i właściwości fizykochemicznych materiałów.

U4: Potrafi podać przykłady najważniejszych odkryć naukowych w Polsce i na świecie i potrafi określić ich wpływ na rozwój cywilizacji.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji.

K2: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań.

K3: Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności.

K4: Nawiązuje współpracę w grupie.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Jestem szczęśliwym ojcem dwóch przeuroczych córek. Od wielu lat prowadzę zajęcia na obejmujące nanotechnologię, chemię medyczną oraz instrumentalną, modelowanie komputerowe. Postanowiłem przywrócić równowagę w opowieści o przeszłości oraz nauce i dać głos kobietom, tym, których nie uwzględniono w podręcznikach historii lub o których opowiedziano za mało. Historia pełna jest kobiet, które zostały zepchnięte do ról żon sławnych mężów, ich muz, asystentek, opiekunek. Artystki, pisarki, polityczki, filozofki i naukowczynie – wyjątkowe kobiety, które wpłynęły na losy świata. Z ich dokonań świat czerpał i czerpie garściami. Zmarginalizowane, wyklęte albo zapomniane w patriarchalnej rzeczywistości. Interdyscyplinarny oraz popularnonaukowy wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z odkryciami/wynalazkami dokonanym przez te kobiety. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną przedstawione na tle epoki, której dotyczą. Duży nacisk zostanie położony też na podstawy naukowe badanych zagadnień.

Pełny opis:

Przedmiot adresowany do studentek(ów) pragnących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane ze zrozumieniem roli odkryć/wynalazków (zarówno pozytywnym jak i negatywnym) w otaczającym świecie, ich wpływem na rozwój cywilizacji ludzkiej oraz podstaw naukowych omawianych zagadnień. Autor wykładu podejmie się odpowiedzi na m. in. następujące pytania oraz omówi poniższe zagadnienia:

1. Święta Hypatia – o naukowczyniach w średniowieczu.

2. Hildegarda z Bingen – średniowiecze.

3. Pierwsza dama fizyki – Laura Bassis.

4. Pierwsza prawdziwa matematyczka – Sophie Germain.

5. Pierwszy programista w dziejach wcale nie był mężczyzną – 6. Ada Lovelace.

7. Szkocka służąca – astronomka: Williamina Fleming.

8. Sześć nobli w rodzinie.

9. Zapomniany geniusz: Lise Meitner - pierwsza dama fizyki jądrowej.

10. O napięciach - Katharine Burr Blodgett.

11. Czarna owca NASA – Katherine Johson.

12. Od DNA do węgla - Rosalind Franklin.

13. Noblistki.

14. Elżbieta Frąckowiak – naładujmy maksymalnie bateryjki.

15. Od perowskitów do fotowoltaiki – Olga Malenkiewicz.

Wykład zostanie zilustrowany licznymi prezentacjami.

Literatura:

1. P. Atkins, L. Jones, Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa, 2004.

2. J. Bell, T. Hershman, A. Holland, Niezwykłe. 366 kobiet, które zmieniły bieg historii. Wydawnictwo Znak Koncept, 2022.

3. C. Criado-Perez, Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn, Wydawnictwo Karakter, 2020.

4. A. Derra, Kobiety (w) nauce. Kobiety (w) nauce: problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2013.

5. C. Evans, Pionierki Internetu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

6. M. Frąckiewicz, Superbohaterki: świat i wielkie odkrycia, Agencja Edytorska EZOP, 2017.

7. P. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2015.

8. L. Jackson, Kosmiczne dziewczyny. 50 historii niezwykłych kobiet, które przyczyniły się do podboju kosmosu, Wydawnictwo Kobiece, 2018.

9. V. de Marchi Vichi, R. Fulci, Genialne dziewczyny. 15 historii niezywkłych kobiet, które przyczyniły się do rozwoju nauki. Wydawnictwo Kobiece, 2019.

10. P. Odifreddi, Geniusz kobiet: historie kobiet, które zmieniły świat nauki. Copernicus Center Press, 2021.

11. T. Pospieszny, Pasja i Geniusz. Wydawnictwo Po Godzinach, 2019.

12. J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Wydawnictwo UAM, Poznań, 2000.

13. R. Swaby, Upór i przekora : 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat. Agora, 2017.

14. A.K. Wróblewski, 300 uczonych. Prywatnie i na wesoło. Prószyński i S-ka, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny- W1, W2, W3, W4

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego testu przeprowadzonego na platformie Modle. Egzamin pisemny testowy składający się z pytań jednokrotnego wyboru, spośród co najwyżej 5 ewentualności. Błędne wskazanie odpowiedzi jest równoznaczne z 0 punktów za pytanie. Poprawna odpowiedź – 1 punkt. Co najmniej 20 pytań w teście.

Zaliczenie egzaminu po osiągnięciu, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania np. 10 punktów dla 20 pytań. Ocena bardzo dobra po uzyskaniu więcej niż 80% punktów. Pozostałe oceny proporcjonalnie w zakresie 50-80% punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gauden
Prowadzący grup: Piotr Gauden
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.