Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy Fizykochemii Samochodowej - od lakieru do spalin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-PFS
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy Fizykochemii Samochodowej - od lakieru do spalin
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z szeroko rozumianą Chemią pojazdów samochodowych. Wykład przedstawia pokrótce związki z Chemii z wybranymi problemami dręczącymi użytkowników aut, od wyboru kosmetyków do pielęgnacji do wyboru paliwa.

Pełny opis:

1. Chemia karoserii; Samoczyszczący się lakier; korozja; felgi aluminiowe, stalowe, chromowane funkcjonalne i efektowne; materiały metalowe – stalowe, aluminiowe, tworzywa sztuczne; nanokompozyty węglowo-polimerowe; Naprawianie karoserii: pasty polerskie, usuwanie rdzy

2. Środki czystości: mechanizmy działania

3. Chemia tapicerki: ładne i funkcjonalne – nowoczesne tworzywa i skóra, powłoki przeciwbakteryjne, materiały kompozytowe

4. Napęd: chemia (i fizyka) silników tradycyjnych, silniki elektryczne, silniki hybrydowe, Paliwa tradycyjne (LPG, CNG, Diesel, Benzyna), paliwa alternatywne: H2, Biopaliwa;

opony – nanokompozyty węglowe; KERS i inne cuda

5. Chemia (i Fizyka) Silnika: po co turbina? po co zmieniać olej? jaki płyn do chłodnicy? po co katalizator? ekologia samochodowa (Europejskie standardy emisji spalin)

6. Chemia (i Fizyka) oświetlenia i szyb czyli lepiej widać: klasyczne czy LED? dlaczego szyby parują? hydrofilowość/hydrofobowość czyli fizykochemia powierzchni.

Literatura:

A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej (PWN).

L. Jones, P. T. Atkins, Chemia ogólna (PWN).

J. Fisher, J. R. P. Arnold, Chemia dla biologów (PWN).

P. A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady (PWN).

G. W. vanLoon, S. J. Duffy, Chemia środowiska (PWN).

D. L. Heiserman, Księga pierwiastków chemicznych (PWN).

G. Patrick. Chemia organiczna. Krótkie wykłady (PWN).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

W1: ma wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii ciała stałego

W2: zna podstawowe zasady charakteryzacji materiałów metodami fizycznymi i chemicznymi,

W3: opisuje poszczególne rodzaje materiałów, ich właściwości i zastosowania

W4: charakteryzuje właściwości związku po jego budowie; umie posługiwać się pojęciami biozgodności i biodegradacji, potrafi opisać czyste (ekologiczne) technologie, potrafi wskazać kryteria uciążliwości technologii tradycyjnych, oraz możliwości ich usprawnień

Efekty kształcenia – umiejętności

U1: Wykorzystuje zdobytą wiedzę

U2: Analizuje dane statystyczne na temat zanieczyszczenia żywności.

U3: potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie z zakresu chemii, inżynierii materiałowej oraz badania struktury i właściwości fizykochemicznych materiałów

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K1 Jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

K2 Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności.

K3 Nawiązuje współpracę w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: - egzamin pisemny- np. W1, w2, w3

Kryteria oceniania:

Egzamin pisemny testowy składający się z pytań jednokrotnego wyboru spośród 5 ewentualności. Błędne wskazanie odpowiedzi jest równoznaczne z 0 punktów za pytanie. Poprawna odpowiedź – 1 punkt. Co najmniej 20 pytań w teście.

Zaliczenie egzaminu po osiągnięciu co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania np. 10 punktów dla 20 pytań. Ocena bardzo dobra po uzyskaniu więcej niż 80% punktów. Pozostałe oceny proporcjonalnie w zakresie 50-80% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)