Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Environmental chemistry and ecology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-EN-SP/W-ChS Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Environmental chemistry and ecology
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Required knowledge of chemistry on completion of secondary education. Analytical chemistry course.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher - 195 contact hrs:

- participation in lectures - 45 hrs

- tutorials – 15 hrs

- laboratory – 135 hr


Self-study hours:

- preparation for lectures – 15 hrs

- preparation for tutorials - 10 hrs

- writing laboratory reports – 90 hrs

- preparation for the assessment - 30 hrs

Altogether: 340 hrs


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: Knows basic knowledge about the Earth, its origins and development of environmental protection, can name and describe the elements of the natural environment and its ecosystems: the atmosphere, hydrosphere and lithosphere – X1A_W01

W2: Knows structure and principles of basic techniques and instruments in methods applied in environmental protection and control – X1A_W05

W3: Knows the laws in the field of the environment – X1A_W07

W4: Knows the principles to work with exhaust and dangerous gases – X1A_W01,

W5: Knows the properties and practical using of carbon materials in atmosphere protection – X1A_W01

W6: Knows definitione and range of the environmental monitoring X1A _W12

W7: Knows the parameters of quality of water, soils and air – X1A _W12

W8: Knows the methods of sampling, sample preparation and final analysis of the environmental samples – X1A _W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: Can identify problems and solve it – X1A_U01

U2: Can perform qualitative and quantitative analysis of air, water, soil, knows the principles of GLP, GMP, ISO - X1A_U02

U3: Can plan an experiment, observe and infer results - X1A_U03

U4: Can learn alone - X1A_U07

U5: Can associate the simple technical scheme with technological process and installation, especially in atmosphere protection – X1A_U01

U6: can properly use the basic laboratory equipment- X1A _U02

U7: can elaborate, prepare and present a multimedia presentation focused on the chosen problem of environmental analysis – X1A _U09

U8: can argue and defend his/her position and theses – X1A _U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Can work independently and effectively with a large amount of information – X1A_K01,

K2: Thinks creatively about improving existing or developing new approaches – X1A _K02,

K3: Is geared towards the constant acquisition of new knowledge, skills and experience; sees the need for continuous improvement and enhancing professional expertise; is aware of the limitations of his/her own knowledge and understands the need for ongoing education – X1A _K05.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lecture:

Conventional lecture with discussion, multimedia presentation.

Tutorial

Multimedia presentations prepared by students based on their own literature study and consultation with teacher. Discussion.

Laboratory

Laboratory work on experimental installation by 2-3 person teams


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Philosophical aspects of ecology, ecosystem (atmosphere, hydrosphere, lithosphere), local and global changes in the environment, wastewater, solid waste, noise, food and human health, bioindication, bioaccumulation. Fundamental problems associated with primary and secondary methods of atmosphere prevention. Perception of processes using in atmosphere protection (absorption, adsorption, waste combustion). An example technologies for the purification of waste and combustion gasses. Salinization of soil. Most important pollutants of air (particulates, sunpended particulate matter, sulfur oxides, nitrogen oxides, ozone). Techniques of real sample preparation and enrichment (LLE, SPE, SPME, SFE, HS, P&T), digestion, membrane techniques. Xenobiotics in ecosystem (air, water, soil, food – PAHs, BTX, THM, PCB, pesticides). Analytical and instrumental methods (electrochemical, spectroscopic, chromatographic, thermal analysis and gravimetric).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Outline knowledge of the Earth. Origins of environment protection and development. Issues concerning protection of the atmosphere (the origin, structure, composition). Issues concern hydrosphere. Sources and effects of water pollution. Wastewater. Cleanup - types and methods. Methods of analysis of water pollution. The organization of environmental monitoring. GLP, GMP and ISO. Soil protection. The balance of use of the soil. Solid waste (industrial, municipal, agricultural). Sewage, water pollution. Population vs. alimentation. Nuisance civilization. Noise, vibration - prevention. Legislation in the field of environmental protection. Socio-economic aspects of the ecology. Atmosphere, basic terms and parameters, polluting factors. Dissemination of pollutants, methods of emissions purification, technologies and facilities. Basic terms and parameters of pollutants. Effect of agricultural and industrial activities on pedosphere, environmental effects of mining activities, transport and energy production. Strategy of atmosphere protection on a base on air purity criteria and cleaning technologies. Methods of pollution decreasing by source elimination using best available technologies (BAT) in selected technological installation for energy production and other industrial processes. Methods of industrial exhaust gases purification. Results of atmosphere poluttion in global and regional scale on human life and health as well as ecosystems stability. Selection of protection methods in relation to kind of pollutions. Qualifications of air protection methods; absorption for desulfurization and denitrification gasses; adsorption, thermal, catalytical and biological methods for gasses purification. Fundamentals of environmental protection. Cycles of energy and elements in environment. Human activity and Her impast on environment. Natural waters: composition, resources, pollutants and self-purification. Water resources protection. Waters reconditionong. Wastewater treatment. Sewage sludge management. Soils and soil chemistry. Degradation of soils and land reclamation. Salinization of soil. Most important pollutants of air (particulates, sunpended particulate matter, sulfur oxides, nitrogen oxides, ozone). Techniques of real sample preparation and enrichment (LLE, SPE, SPME, SFE, HS, P&T), digestion, membrane techniques. Xenobiotics in ecosystem (air, water, soil, food – PAHs, BTX, THM, PCB, pesticides). Analytical and instrumental methods (electrochemical, spectroscopic, chromatographic, thermal analysis and gravimetric).

Literatura: (tylko po angielsku)

J. Nawrocki, I. Obst, Metody analizy zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i orga¬nicz¬nych zanie¬czysz¬czeń wody pitnej, UAM, Poznań, 1992;

B. Buszewski, Chromatografia i techniki pokrewne w chemii środowiska, UMK, Toruń, 1994 – 98

W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2004

G. W. vanLoon, S.J. Duffy, Environmental chemistry. A global perspective, Oxford University Press, 2005

R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto, H. M. Widmer, Analytical chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 1998

S.R. Mikkelsen, E. Corton, Bioanalytical chemistry, Wiley-Interscience, Hoboken, 2004

R. L. Bertholf, R. E. Winecker, Chromatographic methods in clinical chemistry & toxicology, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, 2007

B.Buszewski, P.Kosobucki: Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska – część II. Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb. Wydawnictwo UMK, Toruń 2003;

R.Reeve: Introduction to Environmental Analysis, Wiley 2002;

D.Harvey: Modern analytical chemistry, McGrawHill 2000;

G.Manahan; Environmental science technology and chemistry, CRC Press 2000;

J. Dojlido, Instrumentalne metody badania wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 1997;

W. Hermanowicz, J. Dojlido, J. Zerbe, W. Dożańska, B. Koziorowski, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 1999;

H.Greinert, A.Greinert: Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego, Wydawnictwo PZ, Zielona Góra 1999;

D.Kozak, B.Chmiel, J.Niećko: Ochrona środowiska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999;

M.Granops, J.Kaleta: Woda, uzdatnianie i odnowa, laboratorium, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005;

T.L.Wierzbicki: Technologia wody i ścieków, Wydawnictwo PB, Białystok 1996;

1. B.J. Alloway, D.C Ayres; Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. PWN Warszawa 1999.

2. M. Szklarczyk, Ochrona atmosfery, Wyd. Uniwersytetu W-M., Olsztyn 2001.

Z. Bagieński, Systemy ochrony powietrza, Poznań 2003.

D. B. Botkin, E. A. Keller, Environmental science: earth as a living planet, New York, John Wiley 2005

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

To prerequisite course is participation in lectures, labs, seminar, knowledge of analytical procedures needed to properly do the exercise-laboratory analysis to obtain a positive assessment of the credit seminar, laboratory and examination.

Assessment methods:

- written examination - 60%

- laboratory reports – 30%

- activity – 10%

fail- … pts (below 50%)

satisfactory- … pts (51%)

satisfactory plus- … pts (60%)

good - … pts (68%)

good plus- … pts (75%)

very good- … pts (82%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Magdalena Ligor, Tomasz Ligor, Małgorzata Szultka-Młyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Adrian Gołębiowski, Tomasz Kowalkowski, Myroslav Sprynskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Tomasz Kowalkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.