Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Physicochemistry of engineering materials

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-SP/W-EN-PEM Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Physicochemistry of engineering materials
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Student should be able to communicate in English and possess basic knowledge of general, organic, and physical chemistry.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher: 40 hrs

- participation in lectures - 20 hrs

- participation in tutorial - 10 hrs

- consultations - 10 hrs


Self-study hours: 50 hrs

- preparation for lectures and tutorial - 15 hrs

- reading literature- 20 hrs

- preparation for examination- 15 hrs


Altogether: 90 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku)

W1: Student has basic knowledge of crystallographic systems.

W2: Student is familiar with Bravais cells.

W3: Student possesses knowledge of symmetry elements, point groups, and space groups.

W4: Student is familiar with Bragg law.

W5: Student has basic knowledge of powder and single crystal XRD method.

W6: Student possesses knowledge of classification of engineering materials.

W7: Student has basic knowledge of structure and properties of metals.

W8: Student is familiar with Drude Model.

W9: Student knows the thermodynamic description of metals and alloys.

W10: Student is familiar with classification of ceramic materials.

W11: Student is familiar with glass as engineering material.

W12: Student possesses basic knowledge of organic engineering materials.Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: Student can analyse XRD spectra.

U2: Student is able to describe advantages and disadvantages of given material for certain applicatoin.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Student is able to recognize the problem and solve it

K2: Student can properly formulate conclusions based on available set of data

K3: Student can communicate the problems and solve them individually or in cooperation with other students.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - informative lecture

- tutorial


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The subject entitled Physicochemistry of Engineering Materials consists of 20 hours of lecture involving most important aspects of Material chemistry including the structure and properties of different type of materials. The subject also includes tutorials devoted to deeper discussion of selected topics introduced during lectures.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture covers following topics:

An introduction to crystallochemistry focussed mainly on description of crystallographic systems, Bravais cells, symmetry elements, point groups, space groups. Further most important X-ray diffraction methods will be discussed including: diffraction phenomenon, Bragg law, structure factor. Detailed description of powder XRD, as well as single crystal XRD will be provide. Further the lecture will cover solid state chemistry including: description of structures via spheres packing and polyhedra sharing. The elements of new materials will be given in part concerning MOF structures and properties.

Second part of the lecture will cover topics related to materials science. Within this part will be the introduction to material sciences, Several important classifications of materials and their properties. Detailed description will be devoted to metal, ceramics and organic materials. Elements of thermodynamic physical description of different types of materials will help to understand their properties and potential applications.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec. Krystalografia. PWN, Warszawa 2007, wydanie III.

2. A.F. Wells, Structural Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1975, 4th Ed.

3. U. Müller, Inorganic structural chemistry, John Wiley and Sons, 2006, 2nd Ed.

4. C. Housecroft, A. Sharpe, Inorganic Chemistry, Pearson Education Limited, 2008, 3rd Ed.

5. B. S. Mitchell, An Introduction to Materials Engineering and science for Chemical and Materials Engineers, John Wiley and Sons, 2004,

6. Devereux, O. F., Topics in Metallurgical Thermodynamics, JohnWiley & Sons, New York, 2003.

7. Strobl, G., The Physics of Polymers, 2nd ed., Springer, Heidelberg, 2007.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- oral examination: W1-W12

- activity: U1, U2, and K1-K3

Assessment criteria:

fail- bolow 5 pkt pts (< 50%)

satisfactory- 5-6 pts (50 - 60 %)

satisfactory plus- 6-7 pts (60 - 70%)

good – 7-8 pts (70-80%)

good plus- 8-9 pts (80-90%)

very good- 9-10 pts (90-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowaczyk
Prowadzący grup: Tadeusz Muzioł, Jacek Nowaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.