Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aeschylus' Oresteia - how to deal with ancient drama?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-OG-EN-AOHD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Aeschylus' Oresteia - how to deal with ancient drama?
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:


- participation in discussion seminar - 20 hrs

- consultations - 10 hrs


Self-study hours:


- preparation for discussion seminar - 40 hrs

- preparation for test - 30 hrs


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student:

W1: has the basic knowledge of the chosen texts from ancient and modern literature (K_W04)

W2: knows the connections between the ancient and modern literature, art and theatre (both ancient and modern one) (K_W05)

W3: is familiar with the selected issues concerning the myth of the House of Atreus and the relation between ancient and modern literature (K_W12)

W4: is acquainted with the ancient and modern theatre as well as of the connections between them (K_W16)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student:

U1: is able to search, analyse, assess and select the information needed during the course (K_U01)

U2: can explain the basic historical and cultural context of the texts discussed during the course (K_U9)

U3: can analyse and interpret the discussed texts with applying the relevant basic terminology and methods (K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student:

K1: is aware of his or her skills and understands the need of lifelong learning (K_K01)

K2: understands the significance of the heritage of Greek and Roman antiquity (K_K05)

K3: understands the need for retaining this heritage (K_K05)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods:

- narration

- participatory lecture

- classic problem-solving

- project work

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to examine Aeschylus’ Oresteia both as a literary and theatre work; to present the reception of this work in the worldwide literature and culture and to find the way how it might have been performed in antiquity as well as how it may be staged nowadays.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Aeschylus’s Oresteia is the only extant trilogy of antiquity, one of the best known ancient pieces of literature. It deals with the story of the fatal return of one of the greatest ancient warrior, Agamemnon, to Argos, his kingdom, after ten years of the Trojan War. Today it is often perceived as a literary work, so during the course we will analyse and interpret the whole work, because it deals with many questions. We will consider whether they are still important and what kind of questions this play may convey for the modern public. But we will also take a closer look on this piece not only as a literary work, but especially as a theatre work that should be performed on stage (as it was in the 5th century BC). We will try to comprehend how the premiere of Oresteia might have looked (taking into account the ancient Greek theatre stage), but we will also think about the prospective modern stage production of this piece (taking into account the modern theatre stage as well as other problems connected with staging any ancient play).

The main objective of the course is to make students acquainted with different issues concerning the analysis and interpretation of the work that is both a piece of beautiful literature, but also a piece of moving theatre. The participatory lecture, classic problem-solving and project work are assumed to lead the students towards the better understanding of the relations between myth, history, culture, literature, art and theatre, both ancient and modern, as well as of the representation of ancient myths in the worldwide literature and culture.

During the course the active presence of the students is obligatory.

Literatura: (tylko po angielsku)

Aeschylus’s Oresteia

Also parts of other ancient and modern pieces of literature connected with the myth of the House of Atreides as well as modern worldwide theatre and movie references.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Student to get credit (with a grade) for the course is obliged to:

- be present and active during the classes (being absent for 50% or more of all classes means that student does not get the grade) (K_K01);

- take part in discussions during the classes (K_U01, K_U09, K_U11, K_K05);

- be prepared to the classes (K_W05; K_U01; K_K01)

- obtain the positive note from the final project (K_W04, K_W05, K_W12, K_W16).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.