Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

What is language?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-OG-EN-WIL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: What is language?
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) English B1

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Classes requiring direct participation of the teacher – 20h

• Discussion seminar: 20h


- preparation for classes - 40 hrs

- preparation for test- 40 hrs


Total: 100 hrs (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1 – students have basic linguistic knowledge;

W2 – students have basic knowledge about the links of linguistics to neighbouring disciplines;

W3 – students have knowledge of essential linguistic terminology and methodology.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1 – Students can make use of basic linguistic terms, methods and paradigms to understand linguistic texts and solve rudimentary linguistic problems.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1 – Students are aware of both the scope and limitations of their knowledge in linguistics.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods: participatory lecture

Exploratory teaching methods: practical, seminar

Online teaching methods: content-presentation-oriented

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- stolików eksperckich

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course provides a general introduction to the topic of both language and the study of language. The first objective of the course is to arouse interest in language as a rich and interdisciplinary phenomenon; the second - to make the students acquainted with a broad range of basic linguistic terminology providing a solid knowledge base helpful in their further course of study.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course provides a general introduction to the topic of both language and the study of language. The first objective of the course is to arouse interest in language as a rich and interdisciplinary phenomenon; the second - to make the students acquainted with a broad range of basic linguistic terminology providing a solid knowledge base helpful in their further course of study.

An approximate list of topics (the order and exact allocation of classes might change slightly during the semestre):

0 - Introduction and presentation of the content

1 - Language - what is it and how does it exist (langue, parole, I-language, E-language, language faculty)

2 – The sound of language (phonetics – phonology)

3 - Language - its structure, form, and function (morphology - semantics - syntax - pragmatics; the Jacobsonian functions of language)

4 - Language and communication (Hockett's design features of language)

5 - How did language begin (apes - hominids - evolution of language)

6 - Language and regional variation (languages of the world, language contact, bilingualism, diglossia)

7 - Language and social variation (social markers, prescriptivism and descriptivism, language and gender)

8 - Language is multimodal! (gesturology, sign language)

9 - Does language help us think? (the Sapir-Whorf hypothesis, its modern extensions, "thinking for speaking")

10 - Revision and summary

Literatura: (tylko po angielsku)

Crystal, David. 1990. A dictionary of linguistics and phonetics. Cambridge: Basil Blackwell.

Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (ed). 1993. Ways to language. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Yule, George. 2006. The Study of Language. Third Edition. Cambridge: CUP.

Suggested complementary literature

Brown, Keith (ed.). 2006. Encyclopedia of Language and Linguistics, Second Edition. Oxford: Elsevier

Pinker, Steven. 1994. The Language Instinct: The New Science of Language and Mind. Harmondsworth: Penguin Books

Pinker, Steven. 2007. The Stuff Of Thought: Language As A Window Into Human Nature. New York: Viking.

http://plato.stanford.edu/

http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- written test

- class participation

Assessment criteria:

- written test (60%)

- class participation (40%)

satisfactory- (60%)

satisfactory plus- (67%)

good - (74%)

good plus- (82%)

very good- (90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wacewicz
Prowadzący grup: Monika Boruta-Żywiczyńska, Sławomir Wacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in the general description

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in the general description

Literatura: (tylko po angielsku)

As in the general description

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wacewicz
Prowadzący grup: Sławomir Wacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in the general description

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in the general description

Literatura: (tylko po angielsku)

As in the general description

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.