Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-SDL-MBL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań literackich
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=860
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30 g. - praca na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji

10 g. - konsultacje

Praca własna studenta: 20 g.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z metodologią badań literackich.

Pełny opis:

Wykład z możliwością dyskusji na tematy wyjątkowo trudne lub kontrowersyjne z punktu widzenia wybranych współczesnych koncepcji dzieła literackiego.

Literatura:

Barthes, Roland. 1999. Śmierć autora. Przeł. Michał Paweł Markowski. Teksty Drugie, 1999, nr 1/2, s. 250.

Banasiak Bogdan. De interpretatione: Deleuze versus Derrida. Nowa Krytyka, 13/2002, 97-118.

Derrida Jacques. Pismo filozofii. Wybór i przedmowa B. Banasiak. Kraków 1992.

Foucault Michel. Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura. Wyb. i opr. T. Komendant, Warszawa 1999.

Greenblatt Stephen. Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Redakcja i wstęp K. Kujawińska-Courtney. Kraków 2006.

Markowski M .P., Nycz R., red. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków 2006.

Markiewicz Henryk, Walas Teresa, red. Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu. Tom III. Kraków 2011.

Nycz Ryszard, red. Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków, 1996.

Nycz Ryszard, red. Dekonstrukcja w badaniach literackich. Gdańsk 2000.

Walas Teresa, Nycz Ryszard, red. Kulturowa teoria literatury. Kraków 2012.

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin weryfikujący przyswojoną wiedzę i umiejętności. 2. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na zajęciach (ustna weryfikacja przyswojonej wiedzy i umiejętności).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=860
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Zakres tematów:

- zwrot post-strukturalistyczny: koncepcje dzieła i autora

- dekonstrukcja w badaniach literackich

- historia, władza i zadania krytyki (M. Foucault)

- przestrzeń i miejsce w badaniach literackich (zwrot topograficzny)

- zwrot kulturowy: nowy historycyzm i brytyjskie studia kulturowe

- modele feministycznej krytyki literackiej

- podejście psychoanalityczne (psychoanaliza post-freudowska)

- kategoria inności w badaniach literackich (etnopoetyka, dekonstrukcja, krytyka postkolonialna)

- literatura postmodernistyczna (historiograficzna metapowieść)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.