Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

20th century East and Central European poetry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-f2ECES-S-XXCP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: 20th century East and Central European poetry
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) -

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:


- participation in lectures - 10 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:


- preparation for lectures - 20 hrs

- preparation for test - 15 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate has deep, structured and theoretically well grounded knowledge that covers selected issues in literature, culture and linguistics concerning advanced specific knowledge of Central and Eastern Europe (K_W03)

W2: The graduate has in-depth knowledge and understanding of advanced methods of analysing and interpreting cultural artefacts, selected research traditions, theories and schools of thought in areas, fields and disciplines of science relevant to the field of study (K_W08)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to critically analyse and interpret selected artefacts relevant to the field of study and to use creative and original methods for assessing their significance for and effects on the historical and cultural processes (K_U04)

U2: The graduate is able to use a foreign language at the B2+ level within the field of specialist terminology in accordance with the European Framework of Reference for Languages (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate is prepared to participate in cultural life and to use its various forms and manifestations (K_K10 )

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods: informative (conventional) lecture, participatory lecture, problem-based lecture, discussion, project work, seminar, case study, biographical

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course presents profiles of selected modern and post-modern East and Central European poets.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course provides insight into 20th-century East and Central European poetry. Each year a variety of Czech and Slovak, German, Hungarian, Lithuanian, Polish, Romanian, Russian etc. poets from the list below will be presented and their works analyzed in class: Anna Akhmatova, Bertold Brecht, Iosif Brodski, Nina Cassian, Paul Celan, Zbigniew Herbert, Miroslav Holub, Osip Mandelstam, Czesław Miłosz, Agnes Nemes Nagy, Sandor Petofi, Nelly Sachs, Wisława Szymborska, Tomas Venclova, Tristan Tzara.

Literatura: (tylko po angielsku)

History of the literary cultures of East-Central Europe: junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries, vol.1-4, edited by Marcel Cornis-Pope, John Neubauer, Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins Pub., 2004-2010

Czesław Miłosz, The history of Polish literature, Berkeley: University of California Press, 1983

The Poetry of Survival: Post-War Poets of Central and Eastern Europe, ed. by Daniel Weissbort, New York: St. Martin’s Press, 1991.

Postwar Polish poetry: an anthology, selected and ed. by Czesław Miłosz, Berkeley: University of California Press, 1983

Solitude, vanity, night: an anthology of Czech decadent poetry, ed. and transl. by Kirsten Lodge; introd. by Kirsten Lodge. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Continual assessment of student’s activity during the course, evaluation of student’s essay and/or final test or exam

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.