Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykł. monograf.: Światowa i polska proza pierwszoosobowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0702-WM-L-SPPP-MW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wykł. monograf.: Światowa i polska proza pierwszoosobowa
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela ( godz.):

- udział w wykładach – 30 godz. – 1 pkt ECTS


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do zaliczenia wykładu – 20 godz. – 1 pkt ECTS


Łącznie: 75 godz. (2 pkt ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka wskazuje cechy poetyki prozy pierwszoosobowej.

W2: Student/ka wymienia i charakteryzuje wybrane utwory pierwszoosobowe (światowe i polskie)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka umie rozpoznać różne typy prozy w pierwszej osobie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma świadomość ciągłości tradycji kultury europejskiej (w zakresie wskazanym tematyką wykładu).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład przedstawia teoretyczno- i historycznoliteracką problematykę prozy narracyjnej w pierwszej osobie.

Pełny opis:

Narracja pierwszoosobowa to wyrazista forma opowiadania, mająca swoiste reguły, z których najważniejsze wiążą się z imitowaniem nieliterackich form i sposobów komunikowania. Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z teoretyczno- i historycznoliterackimi zagadnieniami prozy pierwszoosobowej, przedstawienie jej poetyki, odmian gatunkowych, funkcji artystycznych oraz najwybitniejszych realizacji w literaturze od XVIII w. do współczesności.

Literatura:

Zalecane we fragmentach:

1. M. Głowiński, Narracje nieliterackie i literackie, Kraków 1997.

2. B. Kaniewska, Świat w granicach „ja”, Poznań 1997.

3. B. Romberg, Studies in the Narrative Technique of the First-Person Novel, Stockholm 1962.

4. M. Wołk, Tekst w dwóch kontekstach, Toruń 1999.

Ponadto utwory artystyczne wskazane osobno (obowiązuje znajomość co najmniej dwóch)

Metody i kryteria oceniania:

Test lub praca pisemna, sprawdzające wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne (W1, W2, U1, K1).

Kryteria oceniania:

ndst – 0 - 49%

dst- 50 - 59%

dst plus- 6-69%

db- 70-79%

db plus- 80-89%

bdb- 90-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.