Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Memory, Remembrance, Commemoration

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2S-SS-MRC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Memory, Remembrance, Commemoration
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None.Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 3 ECTS points = 75 hours


Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for the classes, reading literature – 40 hours

- preparation for the test – 5 hours


Altogether 75 hrs (3 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The undergraduate has basic knowledge of 20th century Anglophone literature and is familiar with its distinctive features (K_W04),

W2: The undergraduate has basic knowledge of selected historical, social, religious, philosophical and political issues determining the development of Anglophone literature and culture in the 20th century (K_W08).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The undergraduate is able to place selected 20th century phenomena and literary works in a general historical and cultural context (K_U09),

U2: The undergraduate is able to analyze and interpret selected 20th century Anglophone fiction with the use of basic terminology and appropriate methods (K_U11),

U3: The undergraduate is able to recognize the literary genres and conventions of the analyzed short stories (K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The undergraduate appreciates the tradition and cultural heritage of English-speaking countries and is aware of their responsibility for preserving them (K_K05)

K2: The undergraduate regularly participates in activities for preserving the cultural heritage of English-speaking countries by taking part in discussions in class (K_K06)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods: description, discussion, participatory lecture

Exploratory teaching methods: brainstorming, seminar


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in the field of 20th century literature and culture in English.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in the field of 20th century literature and culture in English. The discussion will focus on means of remembering and representing the past. Starting with the concepts of memory and remembrance, the students will explore the problematic aspects of remembering traumatic events, such as wars, conflicts, oppression. The discussion will be inspired by theoretical essays, monuments and memorials, as well as selected novels, poems and short stories from English-speaking countries.

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected:

Maurice Halbwachs, "On Collective Memory"

Paul Connerton “How Societies Remember” (frag.)

Jenny Edkins “Trauma and the Memory of Politics” (frag.)

Anne Whitehead “Memory” (frag.)

Alexander, Jeffrey C. "Cultural Trauma and Collective Identity" (frag.)

Ernest Hemingway “Soldier’s Home”

William March "Company K" (frag.)

War poetry by John McCrae; Rupert Brooke; Siegfried Sassoon

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- Continuous assessment (active participation in class) (40%)

- test (60%)

Assessment of knowledge (W1, W2, W3):

1.Graded final test

Assessment of skills (U1, U2):

1. Oral assignments in class

2. Oral assignments at home

Assessment of social competences (K1, K2):

1. Graded participation and in-class task completion

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-69%)

satisfactory plus- (70-75%)

good - (76-85%)

good plus- (86-90%)

very good- (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in the field of 20th century literature and culture in English.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in the field of 20th century literature and culture in English. The discussion will focus on means of remembering and representing the past. Starting with the concepts of memory and remembrance, the students will explore the problematic aspects of remembering traumatic events, such as wars, conflicts, oppression. The discussion will be inspired by theoretical essays, monuments and memorials, as well as selected novels, poems and short stories from English-speaking countries.

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected:

Maurice Halbwachs, "On Collective Memory"

Paul Connerton “How Societies Remember” (frag.)

Jenny Edkins “Trauma and the Memory of Politics” (frag.)

Anne Whitehead “Memory” (frag.)

Alexander, Jeffrey C. "Cultural Trauma and Collective Identity" (frag.)

Ernest Hemingway “Soldier’s Home”

William March "Company K" (frag.)

War poetry by John McCrae; Rupert Brooke; Siegfried Sassoon

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.