Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specialisation seminar: The video game experience

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2S-SS-VGE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: The video game experience
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) n/a

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs

- consulations – 15 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures and projects - 30 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The graduate has basic knowledge of the digital game texts available in English-language cultural area and of such aspects as the evolution of those texts brought upon by changes in technology, digital game texts diversity, and representative titles (K_W04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information concerning the form and content of digital game texts, and place them in a general context of history of the medium (K_U01, K_U09).


U2: The graduate is also able to analyse and interpret the studied digital game texts with the use of basic terminology and appropriated methods (K_U11).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Observation/demonstration teaching methods:

- display

Expository teaching methods:

- description

- informative (conventional) lecture

- participatory lecture

Exploratory teaching methods: - case study

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to juxtapose and compare the elements of the Weird and the Strange in American and Japanese culture texts and to discuss their functions and their place in the respective cultures.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned projects.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The Digital Game Experience

Opis: The seminar is devoted to digital games and their growing cultural significance following the expansion of the gaming industry and consumption of game texts. The course aims at broadening the students' knowledge and comprehension of digital game texts as experiences and as forms of expression. Throughout the duration of the course the following issues will be discussed: the interplay of the narrative and the ludic elements of digital game texts; the influence of other media on digital game texts; decoupling "games" and "play"; digital game texts covering difficult and complex subjects (themes of loss, guilt, betrayal and disability).

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Bizzocchi, Jim and Joshua Tanenbaum. 2011. “Well read: Applying close reading techniques to gameplay experiences,” in: Well played 3.0

2. Consalvo Mia, 2009, There is no magic circle, “Games & Culture” 4 (4)

3. Fernández-Vara, Clara. 2015. Introduction to Game Analysis. New York: Routledge

4. Malaby, Thomas. 2007. Beyond play: A new approach to games. Games & Culture

5. Isbister, Katherine. 2017. How Games Move Us: Emotion by Design. Cambridge, MA: MIT Press

6. Rambusch, Jana. 2016. “It’s Not Just Hands: Embodiment Aspect in Gameplay,” in: Video Games and the Mind: Essays on Cognition, Affect and Emotion. Jefferson, NC: McFarland

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded credit.

Assessment methods:

Continuous evaluation (20%) and assigned project (80%)

Assessment of knowledge:

1. Oral assignments in class and discussion

Assessment of skills:

1. Two graded projects

2. In-class discussion

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-67%)

satisfactory plus- (68-75%)

good - (76-84%)

good plus- (85-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)