Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Literary analysis for translators

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2S-SS3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Literary analysis for translators
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Interests in literary translation

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in the seminar - 30 hrs

- checking submitted work - 10 hrs


Self-study hours:

- required reading - 10 hrs

- written assignments - 5 hrs

- preparation for the final test - 5 hrs

- Moodle tests and activities - 5 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: defines terms and concepts related to literary analysis and literary translation (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: performs pre-translation analysis of a literary text in English for the purposes of literary translation into Polish (K_U03)

U2: critically describes translation techniques used to render a literary text in Polish into English (K_U04)

U3: unassisted, applies literary and translation terminology to the analysis of previously unknown texts (K_U08)

U4: refers to translation scholars and theories while justifying their evaluation of translation techniques (K_U16)

U5: searches for critical sources on selected authors to evaluate the translation of their selected work (K_U17)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student

K1: identifies problems emerging in literary translation (K_K04)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

The seminar will develop close reading skills and present issues in stylistics and poetics from the perspective of pre-translation analysis of literary texts.

Pełny opis:

The seminar will introduce crucial terms in poetics and literary stylistics for the purposed of pre-translation literary analysis and translation assessment. Students will practice close reading and annotating literary texts in terms of diction, imagery, tropes, narrative mode, etc. and the relationship between style and meaning in a literary work. Assignments will include text analysis and translation review as well as translation of literary texts from English into Polish.

Literatura:

Required reading

Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: OUP, 1990.

Cuddon, J.A. Dictionary of Literary Terms. London: Penguin, 1991.

Simpson, P. Stylistics. A Resource Book for Students. Londyn: Routledge, 2004.

Additional reading

Landers, C. Literary translation: A Practical Guide. Clevedon: Multilingual, 2001.

Crystal, D. i D. Davy. Investigating English Style. Londyn: Longman, 1969.

Leech, G. i M. Short. Style in Fiction. Londyn: Longman, 1982.

Leech, G. A Linguistic Guide to English Poetry. Londyn: Longman, 1969.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- in-class activity and Moodle activities - U1, U2, U4, U5 (20%)

- end-of-semester test - W1, U3 (80%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.