Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: History of English with elements of historical linguistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2W-SS-HEEL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: History of English with elements of historical linguistics
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) General interest in the English language and history

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 10 hrs

- reading literature - 10 hrs

- project preparation - 20

- preparation for test - 5 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate has basic knowledge of the language of the Englosh speaking area (K_W01)

W2: The graduate has basic knowledge of linguistics and historical linguistics (K_W03)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to search for, analyse, evaluate and select information about the history of the English language (K_U01)

U2: The graduate is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms pertaining to historical language studies.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: appreciates the tradition and cultural heritage of the English speaking communities (K_K05)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The goal of the course is introduce students to the basic concepts of historical linguistics and basic facts from the history of the English language.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course sets out with an introduction to the methodology of historical linguistics, comprising the comparative method and the internal reconstruction method. On this basis, we proceed to describe English among the world’s language and the successive phases of its historical development. Students are encouraged to work with selected fragments of original texts.

1. Language and language change (4h)

2. Historical linguistics and its methods (4h)

3. The English language and its origin (4h)

4. Indo-European beginnings (4h)

5. Germanic languages and their characteristics (2h)

6. Old English period (2h)

7. Celtic and Norse influences on Old English (2h)

8. The Norman conquest and its influence on the English language (2h)

9. The rival of English (1200-1500) (2h)

10. Middle English (2h)

11. The Renaissance (1500-1650) (2h)

Literatura: (tylko po angielsku)

SUGGESTED READING

Fisiak, Jacek. 1995. An outline history of English. Poznań: Wyd. Kantor Wydawniczy SAWW.

Baugh, Albert and Thomas Cable. 1993. A history of the English language. London: Routledge.

Reszkiewicz Alfred. 1990. A Diachronic Grammar of Old English. Warsaw: PWN.

Optional texts

Momma, Haruko and Michael Matto. 2008. A companion to the history of the English language. London: Wiley-Blackwell.

Knowles, Gerry. 1997. A cultural history of the English language. London: Arnold.

Lerer, Seth. 2007. Inventing English: A portable history of the language. New York:. Columbia University Press.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

• Active participation in classes (10% of the overall grade),

• Project (40% of the overall grade),

• Closed, written test designed to check (50% of the overall grade):

i. students' knowledge of the course material,

ii. students' ability to use the terminology related to the study of historical linguistics.

Assessment criteria:

1. Written and oral assignments in class

2. Project

3. Examination after the course

GRADED CREDIT:

fail - below 60 %

satisfactory - 60-69 %

satisfactory plus - 70-74 %

good – 75-84 %

good plus - 85-89 %

very good - 90 and above %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.