Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specialisation seminar: Language variation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2W-SS-LV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Language variation
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

dr hab. WALDEMAR SKRZYPCZAK (LINGUISTICS/LANGUAGE VARIATION)

genuine interest in linguistics (the history of English and language variation)

Rodzaj przedmiotu:

uzupełnienie kanonu

Całkowity nakład pracy studenta:

dr hab. WALDEMAR SKRZYPCZAK (LINGUISTICS/LANGUAGE VARIATION)

3 ECTS (75h)30 – contact hours15 – ongoing preparation for classes15 - work on the project/work-sheet assisted by the teacher15 hour – preparation for the final test, along with individual instruction

Efekty uczenia się - wiedza:

dr hab. WALDEMAR SKRZYPCZAK (LINGUISTICS/LANGUAGE VARIATION)

The student has advanced knowledge of the English language and the languages involved in language contact historically, regionally and socially (K_W01)

The student has basic knowledge of linguistics and will expand it in terms of historical, regional and social depth (K_W03)


Efekty uczenia się - umiejętności:

dr hab. WALDEMAR SKRZYPCZAK (LINGUISTICS/LANGUAGE VARIATION)

The student is able to search for, analyze, evaluate, select, and apply information using various sources, especially recommended materials and books regarding the domain of diachronic, regional and social variation in English. (K_U01)

The student is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms pertaining to language variation (K_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

dr hab. WALDEMAR SKRZYPCZAK (LINGUISTICS/LANGUAGE VARIATION)

The student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development of their skills. The graduad=te is able to inspire and coordinate the learning process of other persons (K_K01)

Metody dydaktyczne:

seminar

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

dr hab. WALDEMAR SKRZYPCZAK (LINGUISTICS/LANGUAGE VARIATION)

The aim of the seminar History of English and Language Variation is to provide a description and explanation of variables within the English language in terms of diachronic (historical), regional, social and stylistic aspects.

Pełny opis:

· dr hab. WALDEMAR SKRZYPCZAK (LINGUISTICS/LANGUAGE VARIATION)

English as a World Language

· Language Variation: regional v. social and stylistic.

· Language Variation in social terms (class, gender, age...), in terms of medium and channel of communication, field/domain of discourse and style/register.

· The History of English: Old English, Middle English, Modern English (phonological, morpho-syntactic, lexical and semantic change).

· Regional Varieties of English: British varieties, Scottish, Irish, American varieties, and other (post-colonial) varieties: Canadian, Australian, Indian, African and Caribbean.

· Case Study: Australian English

Literatura:

dr hab. WALDEMAR SKRZYPCZAK (LINGUISTICS/LANGUAGE VARIATION)

OBLIGATORY: (available in the form of documentaries; search the YouTube: The Story of English + concise lecture notes provided by the teacher)

· McCrum Robert, William Cran, Robers MacNeil. 1986. The Story of English. Penguin Books.

· OBTIONAL/RECOMMENDED

· Crystal, David. 1994. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press. Cambridge.

· Optional

· McIntyre, Dan. 2009. History of English: A resource book for students. Routledge. London and New York.

· Melchers Gunnel and Phillip Shaw. 2003. World Englishes. Arnold and Oxford University Press. London and New York.

· Mugglestone, Linda (ed.). 2006. The Oxford History of English. Oxford University Press. Oxford.

Schneider, Edgar W. 2007. Postcolonial English: Varieties around the world. Cambridge University Press. Cambridge.

Metody i kryteria oceniania:

dr hab. WALDEMAR SKRZYPCZAK (LINGUISTICS/LANGUAGE VARIATION)

· Graded credit:

· Work-sheets to be filled in as written assignments - concerning declarative knowledge (20%)

· Presentation on a selected topic (20%)

· An expository essay (20%)

· Final test (40%)

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the seminar History of English and Language Variation is to provide a description and explanation of variables within the English language in terms of diachronic (historical), regional, social and stylistic aspects.

Pełny opis:

· English as a World Language

· Language Variation: regional v. social and stylistic.

· Language Variation in social terms (class, gender, age...), in terms of medium and channel of communication, field/domain of discourse and style/register.

· The History of English: Old English, Middle English, Modern English (phonological, morpho-syntactic, lexical and semantic change).

· Regional Varieties of English: British varieties, Scottish, Irish, American varieties, and other (post-colonial) varieties: Canadian, Australian, Indian, African and Caribbean.

· Case Study: Australian English

Literatura:

· OBLIGATORY: (available in the form of documentaries; search the YouTube: The Story of English + concise lecture notes provided by the teacher)

· McCrum Robert, William Cran, Robers MacNeil. 1986. The Story of English. Penguin Books.

· OBTIONAL/RECOMMENDED

· Crystal, David. 1994. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press. Cambridge.

· Optional

· McIntyre, Dan. 2009. History of English: A resource book for students. Routledge. London and New York.

· Melchers Gunnel and Phillip Shaw. 2003. World Englishes. Arnold and Oxford University Press. London and New York.

· Mugglestone, Linda (ed.). 2006. The Oxford History of English. Oxford University Press. Oxford.

Schneider, Edgar W. 2007. Postcolonial English: Varieties around the world. Cambridge University Press. Cambridge.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the seminar History of English and Language Variation is to provide a description and explanation of variables within the English language in terms of diachronic (historical), regional, social and stylistic aspects.

Pełny opis:

· English as a World Language

· Language Variation: regional v. social and stylistic.

· Language Variation in social terms (class, gender, age...), in terms of medium and channel of communication, field/domain of discourse and style/register.

· The History of English: Old English, Middle English, Modern English (phonological, morpho-syntactic, lexical and semantic change).

· Regional Varieties of English: British varieties, Scottish, Irish, American varieties, and other (post-colonial) varieties: Canadian, Australian, Indian, African and Caribbean.

· Case Study: Australian English

Literatura:

· OBLIGATORY: (available in the form of documentaries; search the YouTube: The Story of English + concise lecture notes provided by the teacher)

· McCrum Robert, William Cran, Robers MacNeil. 1986. The Story of English. Penguin Books.

· OBTIONAL/RECOMMENDED

· Crystal, David. 1994. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press. Cambridge.

· Optional

· McIntyre, Dan. 2009. History of English: A resource book for students. Routledge. London and New York.

· Melchers Gunnel and Phillip Shaw. 2003. World Englishes. Arnold and Oxford University Press. London and New York.

· Mugglestone, Linda (ed.). 2006. The Oxford History of English. Oxford University Press. Oxford.

Schneider, Edgar W. 2007. Postcolonial English: Varieties around the world. Cambridge University Press. Cambridge.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)