Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Trends in 20th Century Anglophone Fiction

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2W-SS-TTC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Trends in 20th Century Anglophone Fiction
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for the classes, reading literature – 40 hours

- preparation for the test – 5 hours


Altogether 75 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The undergraduate has basic knowledge of 20th century Anglophone literature and is familiar with its distinctive features (K_W04),

W2: The undergraduate has basic knowledge of selected historical, social, religious, philosophical and political issues determining the development of Anglophone literature in the 20th century (K_W08).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The undergraduate is able to place selected 20th century short stories in a general historical and cultural context (K_U09),

U2: The undergraduate is able to analyze and interpret selected 20th century Anglophone fiction with the use of basic terminology and appropriate methods (K_U11),

U3: The undergraduate is able to recognize the literary genres and conventions of the analyzed short stories (K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The undergraduate appreciates the tradition and cultural heritage of English-speaking countries and is aware of their responsibility for preserving them (K_K05)

K2: The undergraduate regularly participates in activities for preserving the cultural heritage of English-speaking countries by taking part in discussions in class (K_K06)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods: description, discussion, participatory lecture

Exploratory teaching methods: brainstorming, seminar


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in the field of 20th century literature in English.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in the field of 20th century literature in English. The discussion will focus on one novel and selected short stories from Great Britain, the United States, Canada, South Africa, the Caribbean and New Zealand. Students will become familiar with such trends in 20th century literature as: postmodernism, postcolonialism, feminism, fantasy, intertextuality, literature of moral concern, and others.

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected:

Woody Allen “The Kugelmass Episode”

Margaret Atwood “Women’s Novels”

Octavia Butler “Bloodchild”

Kate Chopin “Story of an Hour”

Nadine Gordimer “Six Feet of the Country”

Ernest Hemingway “Hills Like White Elephants’

Shirley Jackson “The Lottery”

Marjorie Kemper “God’s Goodness”

Vincent Lam “Take All of Murphy”

Alice Munro “The Bear Came Over the Mountain”

Anne Petry “Like a Winding Sheet”

James Thurber “The Catbird Seat”

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- Continuous assessment (active participation in class) (40%)

- test (60%)

Assessment of knowledge (W1, W2, W3):

1.Graded final test

Assessment of skills (U1, U2):

1. Oral assignments in class

2. Oral assignments at home

Assessment of social competences (K1, K2):

1. Graded participation and in-class task completion

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-69%)

satisfactory plus- (70-75%)

good - (76-85%)

good plus- (86-90%)

very good- (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in the field of 20th century literature in English.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in the field of 20th century literature in English. The discussion will focus on one novel and selected short stories from Great Britain, the United States, Canada, South Africa, the Caribbean and New Zealand. Students will become familiar with such trends in 20th century literature as: postmodernism, postcolonialism, feminism, fantasy, intertextuality, literature of moral concern, and others.

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected:

Woody Allen “The Kugelmass Episode”

Margaret Atwood “Women’s Novels”

Octavia Butler “Bloodchild”

Kate Chopin “Story of an Hour”

Nadine Gordimer “Six Feet of the Country”

Ernest Hemingway “Hills Like White Elephants’

Shirley Jackson “The Lottery”

Marjorie Kemper “God’s Goodness”

Vincent Lam “Take All of Murphy”

Alice Munro “The Bear Came Over the Mountain”

Anne Petry “Like a Winding Sheet”

James Thurber “The Catbird Seat”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.