Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: American Short Stories at the Turn of the Twenty-First Century: Jonathan Franzen, David Foster Wallace and Dave Eggers

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2W-SS7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: American Short Stories at the Turn of the Twenty-First Century: Jonathan Franzen, David Foster Wallace and Dave Eggers
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

none

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS points = 75 hours


30 h - tutorial (contact hours)

35 h - individual work: reading and preparing for classes

10 h - writing and editing the final essay

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: The graduate has basic knowledge of the American short stories of the turn of the twenty first century and is familiar with their distinctive features (K_W04),

W2: The graduate has basic knowledge of selected historical, social, religious, philosophical and political issues determining the development the American short stories at the turn of the twenty-first century (K_W08).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: The graduate is able to place American contemporary short stories in a general historical and cultural context (K_U09),

U2: The graduate is able to analyze and interpret contemporary American short stories with the use of basic terminology and appropriate methods (K_U11),

U3: The graduate is able to recognize the literary conventions of the contemporary American short stories (K_U10).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: The graduate is able to work and assume various roles in a team whilst analyzing a selection of contemporary American short stories (K_K02),

K2: The graduate appreciates the tradition and cultural heritage of the United States of America and is aware of their responsibility for preserving them (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- description

- discussion

Exploratory teaching methods:

- biographical

- brainstorming

- seminar

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

The seminar aims to acquaint the students with the most dynamic literary market in the world, focusing on short fiction. The students will learn of the richness and diversity of the American short stories at the turn of the centuries. The course will complement the knowledge gained in the American Literature Courses taught before.

Pełny opis:

The seminar aims to acquaint the students with the most dynamic literary market in the world, focusing on short fiction. The students will learn of the richness and diversity of the American short stories at the turn of the centuries. The course will complement the knowledge gained in the American Literature Courses taught before.

The classes will cover the seminal works of three influential American postmodern authors of the youngest generation:

Jonathan Franzen - Selected Short Stories

David Foster Wallace - Brief Interviews With Hideous Men

Dave Eggers - How We Are Hungry

Literatura:

Jonathan Franzen, Selected Short Stories (any edition)

David Foster Wallace - Brief Interviews With Hideous Men (any edition)

Dave Eggers - How We Are Hungry (any edition)

Additional readings:

Understanding David Foster Wallace. 2003 M. Boswell, ed. University of South Carolina Press: Columbia

Stephen J. Burn. 2011. Jonathan Franzen at the End of Postmodernism. Continuum: New York.

Metody i kryteria oceniania:

Active participation in classes - 20% (K_K02, K_K05),

Midterm Essay - 30% (K_W09, K_U10, K_U11),

Final Essay - 50% (K_W09, K_U10, K_U11).

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

In each of the criteria, the correct and precise use of the English language will be taken into consideration (up to 20% of the grade for the given component).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.