Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: The body

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG3W-SS-B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: The body
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

- participation in lectures - 30 hrs

- consultations and feedback - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 10 hrs

- reading literature - 7 hrs

- preparation for tests - 8 hrs

- preparation for the final project and examination – 15 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge of the critical approaches to study images of the human body (K_W09)

W2: knows selected historical, social, philosophical and political issues determining contemporary representations of the human body (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information to the study of the significance of the human body in various media texts (K_U01)

U2: is capable of understanding different views on social life that are manifested by people from various backgrounds and cultures in various texts (K_U20)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) N/A

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- participatory lecture

- problem-based lecture

Exploratory teaching methods:

- seminar

- project work

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods

- exchange and discussion methods


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar focuses on various ways in which the human body has been conceptualized and represented in cultural texts and practices.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar focuses on various ways in which the human body has been conceptualized and represented in order to analyse the role of the body in contemporary culture. Referring to a number of examples from literature and film, it focuses on the body and the mind divide; the body in consumer culture; body modification (tattooing, bodybuilding, and plastic surgery); and the body and technology (the Internet, cyborgs, the posthuman).

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected readings from:

Bell, D. and B. M. Kennedy. 2000. The Cybercultures Reader. London and NY: Routledge.

Cooper, Simon. 2002. Technoculture and Critical Theory: In the Service of the Machine?. London: Routledge.

Detsi-Diamanti, Zoe, Katerina Kitsi-Mitakou,and Effie Yiannopoulou, eds. 2009. The future of the flesh: A cultural survey of the body. New York: Palgrave Macmillan.

Featherstone, M., M. Hepworth and B. Turner. 1995. The Body: Social Process and Cultural Theory. London: Sage Publications.

Gunkel, David J. 2001. Hacking Cyberspace. Boulder, CO: Westview Press.

Haraway, Donna. 1991. Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York; Routledge.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A graded credit on the basis of assessing the level of achieving particular learning outcomes:

- activity - W2

- short tests - W1

- final project (multimedia presentation / essay) – U1, U2

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Content distribution:

- introduction and requirements

- body and mind (medieval body and the Enlightenment)

- modern and postmodern bodies; disciplined bodies; consumer society, performativity

- bodies and technology (technologies of the body)

- writing on the body (tattoos, plastic surgery, body building)

- new media: bodies in cyberspace

- cyborgs

- posthumanism

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.