Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: What every body is saying

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG3W-SS-WEBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: What every body is saying
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher: 40

- participation in classes - 30 hrs

- individual feedback (office hours, email, Moodle) - 10 hrs


Self-study hours: 35

- preparation for classes - 15 hrs

- work on the projects- 20 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. The undergraduate has basic knowledge on nonverbal communication (K_W06)


W2. The undergraduate has knowledge on the recent interdisciplinary research on nonverbal behaviors and their relations to the science of language and interaction (K_W08)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. The undergraduate can search for, analyse, evaluate, select and use information from a variety of sources, and assess its credibility and academic status ( K_U01)

U2. The undergraduate can employ a variety of techniques and information channels to communicate effectively with experts on non-verbal communication and interaction studies (K_U05)

U3. The undergraduate can integrate and synthesise interdisciplinary knowledge from a broad range of disciplines in the humanities and communicate it to popular audiences (K_U06)

U4. The undergraduate has advanced skills in effective preparation and delivery of oral presentations in the English language (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: The graduate is able to plan and prioritise the tasks assigned by themselves or the instructor, and effectively monitor the timely progress of their execution. (K_K03).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

This course is devoted to the topic of nonverbal communication. It aims at making students familiar with a range of approaches in nonverbal studies and interaction studies, and at making students capable of analysing nonverbal signals and cues displayed by others as well as by themselves.

Pełny opis:

This course is devoted to the topic of nonverbal communication. It aims at making students familiar with a range of academic approaches in nonverbal studies and interaction studies, and at making students capable of analysing nonverbal signals and cues displayed by others as well as by themselves. It will also encourage critical thinking based on scientific facts.

Course content (THE NUMBERS OF HOURS ARE APPROXIMATE):

1. Introduction (learning outcomes, course contents, methods and evaluation criteria, code of conduct) (2h)

2. Academic discourse, academic research. Conceptual and formal aspects of the composition of written work of academic profile. (4h)

3. Nonverbal communication – introduction (4 h)

4. Nonverbal communication - classifications, annotation and analysis (4h)

5. Nonverbal communication – the parts of the body (10 h)

6. Presentations (group projects) (4h)

7. Final test and feedback (2h)

Literatura:

Required reading

Navarro, Joseph. 2008. What every body is saying. New York: HarperCollins.

Ekman, Paul and Wallace V. Friesen. 1969. The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage, and Coding. Semiotica 1 (1).

Programs and apps

Praat, Google Docs, ELAN

Optional reading

Givens, David. 2002. The Nonverbal Dictionary Of Gestures Signs Body Language Cues. Spokane, Washington: Center for Nonverbal Studies Press

McNeill, David. 2005. Gesture and Thought. Chicago: University of Chicago Press.

Manusov, Valerie and Miles L. Patterson (eds.) 2006. The Sage Handbook of Nonverbal Communication. Thousand Oaks, California: Sage Publications

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- quizzes (optionally: a written test) - W1, W2, U3

- project and project presentation - W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1

- class participation - W1, W2, U1, U2, U3

Assessment criteria:

The final mark consists of:

- test results (30% of the final mark)

- the assessment of project and project presentation (40% of the final mark)

- the assessment of class participation (30% of the final mark)

fail- (0-49%)

satisfactory- (50-59%)

satisfactory plus-(60-69%)

good - (70-79%)

good plus- (80-89%)

very good- (90-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wacewicz
Prowadzący grup: Sławomir Wacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.