Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Literary and cultural theory in practice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG3W-SS3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Literary and cultural theory in practice
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in seminar - 30 hrs

- consultation with the teacher – 15 hrs


Self-study hours:

- preparation for the classes, reading literature – 25 hrs

- preparation for the test – 5 hrs


Altogether 75 hrs (3 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1 : The student has in-depth knowledge of selected aspects of British, American, Canadian, and postcolonial literatures and cultures (K_W05).


W2: The student has in-depth knowledge of literary studies (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1, U2: The student is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills on their own. (K_U08, K_U17)


U3: The student is able to recognise literary genres and conventions of the studied works.

(K_U10)


U4: The student displays argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as wall as to draw conclusions (K_U16)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods: description, discussion, participatory lecture


Exploratory teaching methods: brainstorming, seminar


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand the undergraduate’s knowledge in literary and cultural studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand the undergraduate’s knowledge and skills in literary and cultural studies. The seminar is to facilitate the BA project, by providing the undergraduate with relevant tools and materials. The discussions will focus on theoretical aspects of postmodernism, feminism, and postcolonialism. The issues analysed include literary aesthetics, gender, psychoanalysis, Gothicism, magic realism, race, trauma and war.

Literatura: (tylko po angielsku)

Examples (cultural theory):

Brian McHale “The Change of Dominant”

Virginia Woolf “A Room of One’s Own” (frag);

Elaine Showalter “Feminist Criticism in the Wilderness” (frag)

R.W. Connell “The Social Organization of Masculinity” (frag.);

T. Beneke “Proving Manhood”(frag.)

Edward Said “Orientalism” (frag.),

Thomas Macaulay “Minute on Indian Education” (frag.)

Examples (fiction and poetry):

Rudyard Kipling “The Overland Mail”

Anonymous “The Monk of Horror, or The Conclave of Corpses"

Anne Enrigh, selected stories

William Faulkner “Dry September”

Susan Swann “The Man Doll

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- Continuous assessment (active participation in class) (40%)

- test (60%)

-

Assessment of knowledge (W1, W2, W3):

1.Graded final test (60%)

2. Performance in class

Assessment of skills (U1, U2, U3, U4):

1. Oral assignments in class

2. Oral assignments at home

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-69%)

satisfactory plus- (70-75%)

good - (76-85%)

good plus- (86-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Selected issues:

- Identity

- Modernism and postmodernism

- Feminism

- Masculinity

- Postcolonialism

- Gothicism

- Magic realism

- Trauma and war

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.