Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Introduction to localization

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG3W-SS4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Introduction to localization
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Interests in localization

At least B2-level competence in Polish, as the course covers English-Polish translation

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in the seminar - 30 hrs

- checking submitted work - 10 hrs


Self-study hours:

- required reading - 5 hrs

- written assignments - 10 hrs

- preparation for the final test - 5 hrs

- Moodle tests and activities - 5 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: defines terms and concepts related to localization (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: performs pre-translation analysis of a locslization kit in English for the purposes of localization into Polish (K_U03)

U2: critically describes translation techniques used to render a digital text in Polish into English, indicating potential problems (K_U04)

U3: unassisted, applies localization terminology to the analysis of previously unknown texts (K_U08)

U4: refers to the organization of the localization process while justifying their choice and evaluation of particular translation techniques (K_U16)

U5: searches for reference sources on selected terms to prepare the translation (K_U17)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student

K1: identifies problems emerging in localization and improves the organization of the process (K_K04)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

The seminar will introduce basic terminology related to localization, illustrate the organization of the process, and provide examples of typical issues in English-Polish localization. The extent of practical tasks is subject to computer availability.

Pełny opis:

The seminar will cover:

- translation and localization of polysemiotic texts

- synchrony between various semiotic channels as a translation / localization challenge; examples of snychrony violations

- localization vs translation; the impact of globalization and the internationalization stage; the notion of locale

- localization of digital texts: features and functions requiring localization

- types and models of localization; players in the translational action

- the lockit and translatable assets

- localization-related software; basic use of CAT tools; terminology management

- string-length, inflection and variables as constraints in English-Polish text localization

The order and extent of the above topics is subject to change to accommodate students' needs and interests. Computer availablity permitting, students will complete sample localization tasks.

Literatura:

Chandler, Heather. 2005. The Game Localization Handbook. Massachusetts: Charles River Media.

Esselink, Bert. 2000. A Practical Guide to Localization. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- in-class activity and Moodle activities - U1, U2, U4, U5 (20%)

- end-of-semester test - W1, U3 (80%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.