Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Newspapers and magazines in Great Britain and the United States

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f2ENG1S-NMGBUS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Newspapers and magazines in Great Britain and the United States
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

C1 English skills level

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in classes - 15 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes and a test - 10 hrs


Altogether 25 hrs (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: The student has profound knowledge of the development of the press in English in the United States and Great Britain in the context of culture and society (K_W10, K_W11)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: The student critically analyses a newspaper or a magazine and a press article concerning Anglophone culture by means of the knowledge gained on on his/her own (K_U20, K_U21)

U2: The student understands longer statements of the teacher on the development of the Anglophone press; the student understands the content of the audiovisual materials concerning the development of the Anglophone press (K_U19)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: The student understands and evaluates the significance and popularity of a selected newspaper or magazine in the context of the development of the Anglophone press; the student offers his/her critical analysis of these (K_K05, K_K06)

Metody dydaktyczne:

• Class discussion conducted by the teacher

• Group work

• A project

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- okrągłego stołu
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

The aim of the course is to provide students with knowledge of the press development and history in English-speaking countries.

Pełny opis:

The course comprises selected aspects of the history of the Anglophone magazines and newspapers. An outline of press, printing and publishing will be demonstrated, and selected major titles of American and British newspapers and magazines will be analysed through the prism of culture and society development, as well as politics and economy.

- Introduction and requirements; documentary screening (part 1): The Fourth Estate (2015) – 1/15

- The Fourth Estate (part 2) - a discussion; history of the press – 2-3/15

- History of the press in Great Britain and the United States – 4-5/15

- Selected approaches in the analysis of newspapers and magazines – 6-11/15

- Conclusion – 12-13/15

- Final assignment – 14-15/15

Literatura:

Required reading

"History of Publishing", selected sections, Britannica Online Encyclopedia.

Additional reading

Fang, Irving. 1997. A History of Mass Communication. Six Information Revolutions. Boston: Focal Press.

Metody i kryteria oceniania:

A numerical grade on the basis of the assignments assessing the level of achieving particular learning outcomes:

• A written assignment: W1, U1, U2

• In-class presentation U1 and K1

• Involvement in discussion and class questions: U2 and K1

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Marlena Hetman, Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Hetman, Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Marlena Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.