Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar in culture: Trauma, conflict and protest in recent drama

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f2ENG2S-SSC-TCP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar in culture: Trauma, conflict and protest in recent drama
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours: 55

- participation in tutorials - 30 hours

- individual feedback - 25 hours


Self-study hours: 45 hours

- preparation for class discussion - 10 hours

- reading dramatic texts - 25 hours

- preparation for the test - 5 hours

- preparing a presentation - 5 hours


Total: 100 hours (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student has in-depth knowledge of selected historical, social, philosophical and political issues determining the development of contemporary drama (K_W 10).

W2: The student has in-depth knowledge of contemporary British, American and Canadian drama (K_W11).

W3: The student has in-depth knowledge of the intercultural context of contemporary Anglophone drama (K_W12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The student displays advanced argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions and prepare synthetic summaries in the field of drama studies (K_U13).

U2: The student is able to formulate critical opinions about Anglophone drama and critical theories on the basis of academic knowledge and experience. The student is able to present their critical opinions on theatre and drama in various forms and media (K_U21).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The K1: The student appreciates the tradition and cultural heritage of Anglophone drama and is aware of their responsibility for preserving them (K_K05).

K2: The student regularly participates in activities preserving the cultural heritage of Anglophone drama (K_K06).Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) performance

project

presentation

seminar discussion

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar on Trauma, conflict and protest in contemporary Anglophone drama is to explore the potential of 21st century drama to address important and problematic social issues.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar focuses on the cultural representations of conflict, war, trauma and protest in contemporary Anglophone drama. It tries to approach drama and theatre as a significant platform for negotiating and discussing controversial issues. The topics addressed during the seminar include war, terrorism, national identity, minorities rights. The learning outcomes focus on increasing students’ awareness of the cultural significance of contemporary drama, students’ familiarity with critical approaches to the problems discussed therein as well as the ability to analyse and formulate critical opinions about the issues discussed by contemporary British, American and Canadian playwrights. The students will be also engaged in performing/translating/reviewing selected fragments of the dramatic texts.

Literatura: (tylko po angielsku)

Baizley, Doris, Victoria Ann, Lewis. P.H.*reaks: The Hidden History of People with Disabilities. In Beyond Victims and Villains: Contemporary Plays by Disabled Playwrights. New York: Theatre Communications Group, 2006. 343-92.

Brooks, J. Nicole, Black Diamond, In Elam, Harry J. and Douglas A. Jones, ed. 2012. Post-Black Plays. London: Methuen Drama.

Hurley, Kieran. Rantin. Contemporary Scottish Plays. Ed. Trish Reid. London: Bloomsbury, 2014. 305-54.

Massicotte, Stephen. Mary's Wedding. Canada and the Theatre of War, Vol. 1. Ed. Donna Coates and Sherill Grace. Toronto: Plawrights Canada Press, 2008. 114-158.

Stephens, Simon. Pornography. Twenty-First Century British Plays. Ed. Aleks Sierz. London: Bloomsbury, 2010. 373-442.

Wald, Christina. Hysteria, Trauma and Melancholia: Performative Maladies in Contemporary Anglophone Drama. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- test - W1-3, U1-2

- active participation in discussion - U1-2, K1-2

- participation in a project (acting, directing,translating or reviewing) - U1-2, K1-2

Assessment criteria:

The final mark consists of:

- test results (40% of the final grade)

- the assessment of participation (20% of the final grade)

- participation in a project (acting, directing,translating or reviewing) (40% of the final grade)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.