Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specialisation seminar in linguistics: Implications of linguistic pragmatics for discourse analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f2ENG2W-SSL-ILP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar in linguistics: Implications of linguistic pragmatics for discourse analysis
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

genuine interest in discursive/pragmatic phenomena

Całkowity nakład pracy studenta:

5 ECTS (125h)

30 contact hours

25h – individualized instruction

25h – filling out the work-sheet

25h – preparation for the test

25h – self-study in the libraryEfekty uczenia się - wiedza:

K_W01, The graduate has in-depth knowledge of the language/ languages of a given cultural area as well as its/ their origin and development.

K_W06, The graduate has in-depth knowledge of linguistics.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 The graduate is able to search for, analyze, evaluate, select, and apply information using various sources and to formulate critical opinions based thereon.

K_U05 The graduate is able to use various communication channels and techniques to communicate with experts in various disciplines of Humanities in their mother tongue and in a foreign language and to promote the knowledge of the discipline they study.

K_U06 The graduate is able to integrate knowledge from various disciplines within Humanities and apply it in an entire range of situations.

K_U19 The graduate understands longer utterances and lectures on topics related to their field of study. The graduate understands speakers communicating in the language/ languages of a given cultural area (for example, during national and international meetings and classes taught as a part of international exchange programmes).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01, The graduate is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development of their skills. The graduate is able to inspire and coordinate the learning process of other persons.

Metody dydaktyczne:

Mini-lectures, presentations, discussion, analytic tasks, work-sheets, brain storming: ‘the list of all answers’

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

The course under the label Issues of Meaning Construction and Interpretation in Pragmatics aims to present the dimensions of meaning construction in intesubjective and contextual dimensions, and provide the students with analytical skills as well as practical skills in a creative approach to the process of both interpretation and construction of semiotic/linguistic formations in interpersonal space (including public space).

Pełny opis:

• Language as a semiotic system

• The relations between structure vs. function in language.

• Structural levels of linguistic organization.

• The semantics v. pragmatics distinction.

• Language Variation: regional, social, stylistic, etc.

• Inferential processes: entailments, presuppositions, conversational implicatures.

• The Speech Act Theory (typology and felicity conditions).

• The Co-operation Principle and Conversational Maxims.

• The Relevance Theory.

Theories regarding directness and politeness.

• Linguistic Pragmatics II (extension based on Meaning in Interaction by J. Thomas – student presentations in selected areas

• Linguistic Pragmatics III: Pragmatics: selected articles for exploration, presentation and discussion.

• Discursive formations and cross-cultural aspects of meaning construction and interpretation based on Australian theorists: Textual Spaces & Translating Lives

Literatura:

• Besemeres, Mary and Anna Wierzbicka (eds.). 2007. Translating Lives: Living with Two languages and Cultures. University of Queensland Press.

• Chandler, Daniel. 2002. Semiotics: The Basics. Routledge. London.

• Muecke, Stephen. 2005 [1992]. Textual Spaces. API Network. Sydney.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. “On Text Linguistics: some terminological distinctions.” NKJO w Toruniu, Silva Rerum. Nr 6/7, 63-71.

• Stilwell - Peccei, Jean. 1999. Pragmatics. Routledge. London and New York.

• Thomas, Jenny. 1995. Meaning in Interaction. Longman. London and New York.

Metody i kryteria oceniania:

Active involvement (20%)

Preparation for classes (20%)

Analytic tasks, essays and work-sheets (20%)

Final test (40%)

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

as in part A

Pełny opis:

as in part A

Literatura:

as in part A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)