Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar in literature: Ethics in cultural and literary discourses

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f2ENG2W-SSLI-EC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar in literature: Ethics in cultural and literary discourses
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for the classes, reading literature – 40 hours

- preparation for the test – 30 hoursAltogether 100 hrs (4 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1 : The graduate has in-depth knowledge of selected historical, social, religious, philosophical and political issues determining the development of British, American and Canadian culture (K_W10).

W2: The graduate has in-depth knowledge of the widely understood British, American and Canadian culture (K_W11).

W3: The graduate has in-depth knowledge of selected historical, social, religious, philosophical and political issues in the intercultural context (K_W12).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate displays advanced argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions and prepare synthetic summaries of the texts read in class and at home (K_U13).

U2: The graduate is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience. The graduate is able to present their critical opinions in various forms and media (K_U21).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate appreciates the tradition and cultural heritage of English-speaking countries and is aware of their responsibility for preserving them (K_K05)

K2: K_K06 The graduate regularly participates in activities for preserving the cultural heritage of English-speaking countries by taking part in discussions in class (K_K06)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods: description, discussion, participatory lecture

Exploratory teaching methods: brainstorming, seminar


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in cultural studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in cultural studies. The discussion will focus on ethical dilemmas in contemporary culture. The issues discussed will be the following: identity, body, love, old age, ethnicity, environment, religion, media, etc.

Content distribution:

- ethics/morality

- dichotomous thinking

- pracarity/precariousness

- environmentalism, animal studies

- body in culture

- love dilemmas

- old age

- motherhood

- care

- ethnicity

Literatura: (tylko po angielsku)

Required: selected essays, fiction and films:

Richard Shusterman, “Somaesthetics”

Judith Butler “Frames of War”

Alan Dobson “Green Political Thought”

Jenny Joseph “Warning”

Ceridwen Dovey “What Old Age is Really Like”

Bernard Malamud "The Model"

Doreen Massey “A Global Sense of Place"

Jonathan Franzen "My Father's Brain"

Monica Ali "Brick Lane", dir. Sarah Gavron

"The Hunger Games" dir. Gary Ross

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- Continuous assessment (active participation in class) (40%)

- test (60%)

Assessment of knowledge (W1, W2, W3):

1. Graded final test (60%)

Assessment of skills (U1, U2):

1. Oral assignments in class

2. Oral assignments at home

Assessment of social competences (K1, K2:

1. Graded participation and in-class task completion

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-69%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.