Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Monographic lecture: From semiotics to stylistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-p2ENG1/2S-FSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monographic lecture: From semiotics to stylistics
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Interest in semiotics, text linguistics and cognitive linguistics

Całkowity nakład pracy studenta:

8 ECTS (200h)

10+10 Contact hours

50+50 reading assignments and viewing lectures on YouTube

40+40 exercises and worksheets, and preparation for the final test


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01, The graduate has in-depth knowledge of the language/ languages of a given cultural area as well as its/ their origin and development

K_W04, The graduate has in-depth knowledge of languages for special purposes

K_W06, The graduate has in-depth knowledge of linguistics.

K_W13 The graduate has in-depth knowledge of selected language issues in the comparative, contrastive, and intercultural aspects.Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U19, The graduate understands longer utterances and lectures on topics related to their field of study. The graduate understands speakers communicating in the language/ languages of a given cultural area (for example, during national and international meetings and classes taught as a part of international exchange programmes).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

0

Metody dydaktyczne:

Lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

The aim of the lecture From Semiotics to Stylistics: a survey of approaches to meaning construction in language and culture (and applications). The scope of the content of the lecture is dictated by the need to provide a sense of order and integration to students’ declarative (encyclopedic) knowledge that is broadly referred to as ‘philological’ (i.e. having < logos> as its principle core) on a number of levels: general semiotics, description of language, cognitive and textual linguistics – and potential applications in the analysis of meaning construction in culture, in visual and textual dimensions (including journalism and literary expression).

Pełny opis:

• The lecture aims to present and provide a constellation of reference points within philological disciplines on a number of levels: semiotic (semiotic sign and codes), systemic organization of language and its function in meaning construction, also in the inter-subjective space), meaning construction within the scope of cognitive processes, particularly focusing on the domain of textual processing.

• In terms of procedural knowledge, it assumed that the lecture will lead participants towards analytical skills aimed at semiotic spaces, including textual spaces (to be explored within the cognitive-functional linguistic framework).

Moreover, at a later stage, another shift is envisaged: from analytical awareness and interpretive skills - towards creative experimentation with meaning construction, also in the interdisciplinary and cross-cultural dimensions.

Literatura:

Handouts prepared by the lecturer based on work of leading scholars in semiotics, linguistics, philosophy, literary theory, etc. The recent monograph by the lecturer: Analog-based modelling of meaning representations in English (2006) and selected papers: Metaphor as a dynamic asymmetry (2008, Myśl ucieleśniona i myśl imaginacyjna (2008), Terra Australis Incognita (2010). Also (in preparation) “Constructing Conceptual Universe in Aboriginal Australia”. Cognitive Stylistics and Metarepresentation.

Metody i kryteria oceniania:

Attendance (20%).

The final test on declarative knowledge and procedures of analysis and explanation (50%)

An analytical assignment on a selected topic. A reading assignment (and/or an assignment for viewing a YouTube lecture) of a few short texts (to be submitted in the form of a 2-3 page summary (30%).

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

as above (in A)

Pełny opis:

as above (in A)

Literatura:

as above (in A)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)