Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monographic lecture: An introduction to British and American literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-p2ENG1/2S-ITBAL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Monographic lecture: An introduction to British and American literature
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS points = 75 hours of work


Contact hours:


30h - lecture


5 h - writing the mid-term essay
Self-study hours:


30h - reading in preparation for classes


10 h - preparing for the final test

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: The graduate has basic knowledge of British and American literature, theirdistinctive periods, genres and forms, and works by selected authors (K_W04),


W2: The graduate has a basic knowledge of British and American literary studies (K_W05).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: The graduate is able to gain and deepen their knowledge of British and American literature and develop their interpretative skills on their own (K_U08),


U2: The graduate is able to undertake analyses of British andAmerican literary texts with view of the theoretical perspectives presented by the lecturer (K_U07),


U3: The graduate is able to recognize, critically analyze and interpret works of British and American literature with the use of appropriate methods (K_U11).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: The graduate appreciates the tradition and literary heritage of the United States of America and is aware of their responsibility for preserving them (K_K05).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

The lecture is intended to provide students with an overview of the British American literary tradition (Britain between the 10th and the 20th centuries and American between the 17th and the 20th centuries). The graduates will learn of the particular periods in British and American literature and of their characteristic features, which will be illustrated with examples from the most prominent authors of the time.

Pełny opis:

The lecture is intended to provide students with an overview of the American literary tradition between the 17th and the 20th centuries. The graduates will learn of the particular periods in American literature and of their characteristic features, which will be illustrated with examples from the most prominent authors of the time.

The classes will cover:

British literature

- Old English literature

-Middle English literature

- the Rennaisance

- Enlightemnent literature

- Romanticism

- Realism and Naturalism

-Modernism and Postmodernism

American Literature

- early colonial literature and Puritanism

- literature of the Age of Reason

- American Romanticism

- Realist and Naturalist works

- Modernist and Postmodernist literature

Literatura:

Required readings:

British literature:

Kermode, Frank, Hollander, John (eds.) 1973. The Oxford Anthology of English Literature: The Middle Ages through the Eighteenth Century. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Romantic Poetry and Prose. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Victorian Prose and Poetry. NY: Oxford University Press.

Cuddon, J.A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Theory. London: Penguin.

Kermode, Frank, John Hollander (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Modern British Literature. NY: Oxford University Press.

Saunders, Andrew. 2004. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Wolfreys, Julian and Ruth Robins. 2006. Key Concepts in Literary Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press (electronic).

American literature:

Baym, Nina, ed. 2006. The Norton Anthology of American Literature. Sixth Edition. New York: W.W. Norton and Company.

Ruland, Richard, Malcolm Bradbury. 1992. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. New York: Penguin Books.

Optional readings:

Cuddon, J.A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Theory. London: Penguin.

Metody i kryteria oceniania:

Active participation in lectures (graded) - 20% of the final grade

(K_K05, K_U11)

Mid-term essay (in-class) - 30% of the final grade

(K_U08, K_U07, K_U11)

Final test - 50% of the final grade

(K_W04, K_W05, K_U11)

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

In each of the criteria, the correct and precise use of the English language will be taken into consideration (up to 20% of the grade for the given component).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.