Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monographic lecture: Introduction to stylistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-p2ENG1/2S-ITS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Monographic lecture: Introduction to stylistics
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher: 40

- participation in the lecture - 20 hrs

- individual feedback - 20 hrs


Self-study hours: 60

- preparation for lectures - 20 hours

- Moodle tasks - 20 hours

- preparing for tests/exam - 25 hours


Altogether: 100 hrs (4 ECTS) (50 hrs and 2 ECTS per semester)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: The graduate has in-depth knowledge of research-related terminology and methodology applied in the study of stylistics (K_W09)

W2: The graduate has in-depth knowledge of stylistic terms and concepts (K_W11, K_W12)

W3: The graduate has in-depth knowledge of stylistics (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: The graduate is able to place the identify cultural differences between the use of stylistic devices in Poilish and English. (K_U09).

U2: The graduate is able to describe a literary text using stylistic terms. (K_U19)

U3: The graduate is able to use stylistic terms and concepts to analyse texts in other genres and media. (K_U20)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: The graduate appreciates the importance of literary devices and figures in manipulating readers' interest and attitude. (K_K05)

K2: The graduate is able to evaluate the use of literary devices and figures in various text which surround them. (K_K06)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

The course will develop close reading skills and present issues in stylistics and poetics from the perspective of their usefulness in the analysis of literary texts.

Pełny opis:

The course will introduce crucial terms in poetics and literary stylistics for the purpose of literary analysis. Students will practice close reading and annotating literary texts in terms of diction, imagery, tropes, narrative mode, etc. and the relationship between style and meaning in a literary work.

Literatura:

Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: OUP, 1990.

Crystal, D. and D. Davy. Investigating English Style. London: Longman, 1969.

Cuddon, J.A. Dictionary of Literary Terms. London: Penguin, 1991.

Leech, G. and M. Short. Style in Fiction. London: Longman, 1982.

Leech, G. A Linguistic Guide to English Poetry. London: Longman, 1969.

Simpson, P. Stylistics. A Resource Book for Students. London: Routledge, 2004.

Metody i kryteria oceniania:

The semester will conclude with a test featuring theoretical and practical components To earn credit for the semester, students will need a passing grade for both types of tasks.

W1, U1, U3 - test in audiovisual translation (80%)

U2, U4, U5, K1 - in-class activity, groupwork (20%)

2 - below 55%

3 – 55-69 %

3+ – 70-74 %

4 – 75-84 %

4+ - 85-89%

5 – 90-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.