Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Monographic lecture: From semiotics to stylistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-p2ENG1/2W-FSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Monographic lecture: From semiotics to stylistics
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

8 ECTS (200h)

10+10 Contact hours

50+50 reading assignments and viewing lectures on YouTube

40+40 exercises and worksheets, and preparation for the final test


Efekty uczenia się - wiedza:

The student has in-depth knowledge of the English language and processes underlying it (K_W01)The student has in-depth knowledge of languages for special purposes in the area of linguistic theories (K_W04)The student has in-depth knowledge of linguistics. (K_W06)The student has in-depth knowledge of selected language issues in the comparative and contrastive aspects. (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student understands longer utterances and lectures on topics related to linguistics in various academically-tuned situations (K_U19)

Metody dydaktyczne:

Informative lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

The aim of the lecture From Semiotics to Stylistics: a survey of approaches to meaning construction in language and culture (and applications). The scope of the content of the lecture is dictated by the need to provide a sense of order and integration to students’ declarative (encyclopedic) knowledge that is broadly referred to as ‘philological’ (i.e. having < logos> as its principle core) on a number of levels: general semiotics, description of language, cognitive and textual linguistics – and potential applications in the analysis of meaning construction in culture, in visual and textual dimensions (including journalism and literary expression).

Pełny opis:

· The lecture aims to present and provide a constellation of reference points within philological disciplines on a number of levels: semiotic (semiotic sign and codes), systemic organization of language and its function in meaning construction, also in the inter-subjective space), meaning construction within the scope of cognitive processes, particularly focusing on the domain of textual processing.

· In terms of procedural knowledge, it is assumed that the lecture will lead participants towards analytical skills aimed at semiotic spaces, including textual spaces (to be explored within the cognitive-functional linguistic framework).

Moreover, at a later stage, another shift is envisaged: from analytical awareness and interpretive skills - towards creative experimentation with meaning construction, also in the interdisciplinary and cross-cultural dimensions.

Literatura:

OBLIGATORY:

Handouts prepared by the lecturer based on work of leading scholars in semiotics, linguistics, philosophy, literary theory, etc. The recent monograph by the lecturer:

Waldemar Skrzypczak. Analog-based modelling of meaning representations in English (2006) and selected papers:

Waldemar Skrzypczak. Metaphor as a dynamic asymmetry (2008, Waldemar Skrzypczak. Myśl ucieleśniona i myśl imaginacyjna (2008), Terra Australis Incognita (2010). Also (in preparation) “Constructing Conceptual Universe in Aboriginal Australia” and Cognitive Stylistics and Metarepresentation.

Metody i kryteria oceniania:

Graded/Examination:

Attendance (20%).

The final examination test on declarative knowledge and procedures of analysis and explanation (50%)

An analytical assignment on a selected topic. A reading assignment (and/or an assignment for viewing a YouTube lecture) of a few short texts (to be submitted in the form of a 2-3 page summary (30%).

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

as above (in A)

Pełny opis:

as above (in A)

Literatura:

as above (in A)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)