Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lecture: Introduction to translation studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-p2ENG1W-ITS-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Lecture: Introduction to translation studies
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

none

Całkowity nakład pracy studenta:

Winter and summer semesters


Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 20 hrs


Self-study hours:

- preparation for evaluation tests - 30 hrs

Altogether: 50 hrs (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

The student


W1: knows the terms used to describe translation and translation-related concepts in major TS theories (K_W04)


W2: knows major factors influencing translation decisions according to major TS theories (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student


U1: is able to integrate knowledge from various fields, including social and cultural aspects of ltranslation, and identify paertinent qualities of translations (K_U06)


U2: understands longer texts on the topics determined by the course syllabus and can use adequate terminology, which finds confirmation through fulfilling tasks in evaluation tests (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student


K1: understands the need for adequate prioritising of the tasks implemented by a translator, including pre-translation analysis of the text and it communicative and cultural context (K_K03)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

The course of lectures introduces the basic concepts and terminology of translation studies and illustrates them with practical examples.

Pełny opis:

In the winter semester, the course of lectures will introduce:

- natural and dynamic equivalence theories,

- functionalist theories of translation,

- culture-specific items as exponents of the translator's approach.

In the summer semester the course will cover:

- descriptive translation studies,

- cultural and ideological turn in translation studies,

- constrained translation.

Literatura:

Baker, Mona. 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge

Hatim, Basil and Jeremy Munday. 2004. Translation. An Advanced Resource Book. Londyn: Routledge.

Munday, Jeremy. 2010. Introducing Translation Studies. New York: Routledge.

Pym, Anthony. 2010. Exploring Translation Theories. New York: Routledge.

Venuti, Lawrence. 2000. The Translation Studies Reader. New York: Routledge.

Metody i kryteria oceniania:

- in-class activities and homework (10%)

- tests on translation studies theory (90%)

with the following grades:

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.