Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar I: Audiovisual translation and localization

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-p2ENG2S-SSATL-I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar I: Audiovisual translation and localization
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:

- participation in the seminar - 20 hrs

- consultations and feedback - 20 hrs


Self-study hours:

- preparation for the seminar (including the final test) - 40 hrs

- reading literature - 60 hrs

- homework (preparing tasks for submission, responding to feedback) - 70 hrs


Altogether: 200 hrs (8 ECTS) per year

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: The student has in-depth knowledge of major concepts and issues in constrained English-Polish translation of digital texts and localization workflow (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to integrate knowledge from various disciplines within Humanities and apply it in solving problems in constrained translation and localization (U06)


U2: is able to gain and deepen their knowledge of translation theories in relaition to polysemiotic texts and develop skills in pre-translation analysis of multimedia texts (K_U08)


U3: is able to produce effective translations, using basic theoretical approaches and a variety of sources (K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: The student is able to assume various roles, solving localization problems, suggesting improvements and responding to feedback (K_K02)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

The course will apply key paradigms within translation studies (linguistic view on translation, functionalist theories of translation, descriptive translation theories, cultural turn in translation studies, translation and ideology) to the translation and localization of polysemiotic texts. Students will produce, examine and evaluate translations of digital texts.

Pełny opis:

The course will discuss distinctive features of constrained translation and localization as challenges demanding research skills (to understand and interpret the source text) and creativity (to compensate for effects lost in the process of translation due to technical restrictions).

In the summer semester, the topics will cover:

- GILT framework and localization workflow

- linguistic QA in localization

- concatenated strings and variables in translation

- interactive branching text in translation

- cultural issues in localization and transcreation

Literatura:

Bernal-Merino, Miguel. 2014. Translation and localization i nvideo games. London: Routledge.

Chandler, Heather. 2005. The Game Localization Handbook. Massachusetts: Charles River Media.

Bartnicka, Marta i Agenor Hofmann-Delbor. 2017. Programiści i tłumacze. Gliwice: Helion.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- written tests and submissions - K_W02, K_W13, K_U02, K_U11, K_U18 (80%)

- in-class activity (regular individual consultations, discussing submissions, responding to feedback) - K_W03, K_W08, K_U10, K_K01, K_K04, K_K07 (20%)

2 - below 55%

3 – 55-69 %

3+ – 70-74 %

4 – 75-84 %

4+ - 85-89%

5 – 90-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.