Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar I: Introduction to literary translation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-p2ENG2S-SSIL-I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar I: Introduction to literary translation
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:

- participation in the seminar - 20 hrs

- consultations and feedback - 20 hrs


Self-study hours:

- preparation for the seminar - 40 hrs

- reading literature - 60 hrs

- homework (preparing papers for submission, responding to feedback) - 70 hrs


Altogether: 200 hrs (8 ECTS) per year

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: The student has in-depth knowledge of major concepts and issues in literary translation (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to integrate knowledge from various disciplines within Humanities and apply it in solving problems in literary translation (U06)

U2: is able to gain and deepen their knowledge of translation theories in relaition to literature and develop skills in close reading of iterary texts (K_U08)

U3: is able to produce effective translations, using basic theoretical approaches and a variety of sources (K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: The student is able to work and assume various roles, solving translation problems, suggesting improvements and responding to feedback (K_K02)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

The course will apply key paradigms within translation studies (linguistic view on translation, functionalist theories of translation, descriptive translation theories, cultural turn in translation studies, translation and ideology) to literary translation. Students will produce, examine and evaluate translation of literary texts, developing skills in critical translation analysis.

Pełny opis:

The course will discuss distinctive features of literary translation as challenges demanding research skills (to understand and interpret the source text) and creativity (to compensate for literary effects lost in the process of translation).

In the summer semester students will work on individually assigned projects, translating literary texts or reviewing and analyzing translations relevant to their MA subject and area of academic interest.

Literatura:

Required reading

Barańczak, Stanisław. 2007. Ocalone w tłumaczeniu. Kraków: Wydawnictwo "a5".

Jarniewicz, Jerzy. Gościnność słowa: szkice o przekładzie literackim. 2012. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Additional reading

Kozak, Jolanta. Przekład literacki jako metafora. 2009. Warszawa: PWN.

Landers, Clifford. Literary translation: a practical guide. 2001. Clevedon: Multilingual Matters.

Wolański, Adam. 2011. Edycja tekstów: praktyczny poradnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- written submissions - K_W02, K_W13, K_U02, K_U11, K_U18 (80%)

- in-class activity (regular individual consultations, discussing submissions, responding to feedback) - K_W03, K_W08, K_U10, K_K01, K_K04, K_K07 (20%)

2 - below 55%

3 – 55-69 %

3+ – 70-74 %

4 – 75-84 %

4+ - 85-89%

5 – 90-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.