Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Lecture: Semiotic and textual spaces - focus on Australia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-p2ENG2S-STSFA-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lecture: Semiotic and textual spaces - focus on Australia
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Interest in semiotics and texts. Interest in Australia.

Całkowity nakład pracy studenta:

8 ECTS (200h)

10+10 Contact hours

50+50 reading assignments and viewing lectures on YouTube

40+40 exercises and worksheets, and preparation for the final test


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01, The graduate has in-depth knowledge of the language/ languages of a given cultural area as well as its/ their origin and development

K_W04, The graduate has in-depth knowledge of languages for special purposes

K_W06, The graduate has in-depth knowledge of linguistics.

K_W13 The graduate has in-depth knowledge of selected language issues in the comparative, contrastive, and intercultural aspects.Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U19, The graduate understands longer utterances and lectures on topics related to their field of study. The graduate understands speakers communicating in the language/ languages of a given cultural area (for example, during national and international meetings and classes taught as a part of international exchange programmes).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

0

Metody dydaktyczne:

Lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

The aim of the lecture Semiotics and Textual Spaces: Focus on Australia is an extensive exploration into such areas as the Conceptual Universe of Aboriginal Australians, the rise of Australia after settlement (1788) and Identity Construction of Anglo-Australians along with Australian English and Australian Literature in English and Visual Arts.

Pełny opis:

The aim of the lecture Semiotics and Textual Spaces: Focus on Australia is an extensive exploration into such areas as the Conceptual Universe of Aboriginal Australians, the rise of Australia after settlement (1788) and Identity Construction of Anglo-Australians along with Australian English and Australian Literature in English and Visual Arts. More spacifucally, the lecture aims to present and provide a constellation of reference points within philological disciplines on a number of levels: semiotic (semiotic sign and codes), systemic organization of language and its function in meaning construction, also in the inter-subjective space), meaning construction within the scope of cognitive processes, particularly focusing on the domain of textual processing. In terms of procedural knowledge, it assumed that the lecture will lead participants towards analytical skills aimed at semiotic spaces, including textual spaces (to be explored within the cognitive-functional linguistic framework). Moreover, at a later stage, another shift is envisaged: from analytical awareness and interpretive skills - towards creative experimentation with meaning construction, also in the interdisciplinary and

Literatura:

Handouts prepared by the lecturer based on work of leading scholars in semiotics, linguistics, philosophy, literary theory, etc. The recent monograph by the lecturer: Analog-based modelling of meaning representations in English (2006) and selected papers: Metaphor as a dynamic asymmetry (2008, Myśl ucieleśniona i myśl imaginacyjna (2008), Terra Australis Incognita (2010). Also (in preparation) “Constructing Conceptual Universe in Aboriginal Australia”. Cognitive Stylistics and Metarepresentation.

Metody i kryteria oceniania:

Attendance (20%).

The final test on declarative knowledge and procedures of analysis and explanation (50%)

An analytical assignment on a selected topic. A reading assignment (and/or an assignment for viewing a YouTube lecture) of a few short texts (to be submitted in the form of a 2-3 page summary (30%).

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)