Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przedmiotu na II, III, IV etapie edukacyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-s2ANG1L-DYD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotu na II, III, IV etapie edukacyjnym
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

none

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:

- Participation in classes – 120 hrs

Self-study hours:

- Preparation for classes - 70 hrs

- Preparation for tests – 10 hrs

Altogether: 200 hrs (8 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: has in-depth knowledge of the practice of English language teaching, i.e. knows approaches, methods, techniques of teaching; knows the principles of teaching English at various age and proficiency levels (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: can analyse, look for, select and evaluate approaches, methods, teaching techniques and materials necessary in the process of English language teaching ( K_U01)

U2: can plan an English lesson according to various approaches, methods and techniques of English language teaching taking into consideration learners' proficiency and age levels and integrating knowledge of the practice of English language teaching and psychology ( K_U01, K_U06)

U3: is prepared to communicate with learners and other individuals taking part in the process of teaching (K_U5, K_U19)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student

K1: is prepared for the role of an English language teacher (K_K2)

K2: can set priorities both for English language learners and of the course of English (K_K03)

K3: identifies and finds solutions to problems relating to the teacher profession (K_K04)


Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- discussion

- lecture

- observation


Exploratory teaching methods:

-presentation


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

A series of classes will present basic problems in the practice of English language teaching and will focus on main approaches and methods of foreign language teaching. The aim is to prepare students for teaching English as a foreign language.

Pełny opis:

Content distribution (winter semester):

- Why do we learn foreign languages? basic terms in foreign language teaching; group dynamics and interactive tasks (ice-breakers)

- Theories of language learning: behaviourism, mentalism; curriculum, the construction of curriculum and core curriculum,

- Theories of learning: constructivism and autonomy; planning a lesson of English,

- Methods of foreign language teaching: grammar-translation method, Audiolingual method; structured observation of methods, discussion of observations,

- Methods of foreign language teaching: TPR - teaching children; practical techniques of teaching children, preparing TPR activities

- Humanistic approach in teaching English; preparing activities based on the humanistic approach; the language of instruction,

- Communicative Language Teaching; CLT in practice: increasing classroom interaction

- Revision: methods of English language teaching; the role of questions in a lesson

- Teaching teenagers and adults; who are our students? (multilevel classes)

- Teaching foreign languages across various proficiency levels; class management: gestures and verbal language

- Individual learner differences; microteaching 1 - 5 minute activities

- Evaluation of teaching materials; microteaching 2 - based on holiday lesson

- Revision; a practical test

- Storytelling

- If possible a microlesson with genuine school children will be arranged

Content distribution (summer semester):

- Teaching vocabulary

- Teaching grammar

- Teaching pronunciation

- teaching writing

- Teaching listening

- Teaching reading

- Teaching speaking

- Teaching techniques

- Testing and evaluating

- If possible a microlesson with genuine school children will be arranged

Literatura:

Required reading:

Brown, Douglas, H. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. New Yersey: Prentice Hall.

Brown, Douglas, H. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall.

Harmer, Jeremy. 1991. The Practice of English Language Teaching. Londyn, Nowy Jork: Longman.

Richards, J., Rodgers, T. 1999. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge Language Teaching Library.

Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: A guidebook for English language teachers. Macmillan.

Additional reading:

Komorowska, Hanna. 2002. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Metody i kryteria oceniania:

The final grade will be based on the basis of two pillars (winter and summer semester):

- practical test (W1, U1, U2, K2, K3)

- final theoretical test (W1, U1, U2, U3, K1, K2, K3)

Assessment criteria:

practical test (50 %)

test on theory (50%)

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5

In order to pass the course a student has to attend the classes regularly apart from fulfilling the requirements presented above. In case of missing classes a student is obliged to excuse their absence immediately.

Praktyki zawodowe:

See the description of school-based teaching practice.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.