Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Francji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0707-s1ROM1L-KF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Kultura Francji
Jednostka: Katedra Filologii Romańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Student

ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze i sztuce francuskiego obszaru językowego (np., media, teatr, film)

pragnie dokładniej poznać wybrane aspekty kultury i cywilizacji Francji na przykładzie haute couture

jest otwarty na zrewidowanie utrwalonych stereotypów w miarę nabywania wiedzy i w kontakcie z innymi studentamiRodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe)- 1,1 ECTS = średnio 33 godziny

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, opracowanie tekstów, przygotowanie do kolokwium - 0,9 ECTS = średnio 27 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student


W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze francuskiego

obszaru językowego (np., media, teatr, film) – K_W09


W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (francusko-polskim) - K_W12Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów - K_U01


U09: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym - K_U09


U13: potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury - K_U13


K_U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur na przykładzie Francji i Polski - K_U20


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe francuskiego obszaru

kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie - K_K05


K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa

kulturowego krajów francuskojęzycznego obszaru językowego - K_K06Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości zagadnień z kultury Francji oraz zapoznanie studentów z wybranymi aspektami życia codziennego i społecznego Francuzów.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z kultury/cywilizacji Francji związanych z francuskim kinem, muzyką oraz codziennym życiem Francuzów. Szczególnie ważne jest zachęcenie studentów do dzielenia się indywidualnymi zainteresowaniami związanymi z kulturą Francji oraz do wygłaszania opinii na zaproponowane tematy.

Literatura:

Dotyczy I roku 1 stopnia filologii romańskiej ze znajomością języka francuskiego:

1. Bourgeois R., Eurin S. La France des régions. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble. 2001.

2. Bourgeois R., Terrone P. La France des institutions. Le citoyen dans la nation. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble. 2001.

3. Boutégège R., Longo S. En Bretagne. Gênes : CIDEB. 2008.

4. Boutégège R., Longo S. En Provence. Gênes : CIDEB. 2008.

5. Cheize R. La France. Aspects géographiques et économiques. Paris: Armand Colin. 1998.

6. Espaces 3. Paris : Hchette. 1991.

7. Labrune G. La Géographie de la France. Nathan. 1988.

8. Łaptos J. (dir.) Spotkanie z cywilizacją francuską. Nouvelle approche de la civilisation française (outil pédagogique). Kraków: C&D. 1996.

9. Mauchamp N. La France d’aujourd’hui. Civilisation. Paris : CLE International. 1991.

10. Mauchamp N. Les Français. Mentalités et comportements. Paris : CLE International. 2001.

11. Michaud G. & Kimmel A. France. Le Nouveau Guide. Vanves: Hachette. 1994.

12. Monnerie A. La France aux cent visages. Paris. 1997.

13. Roesch P., Rolle-Harold R. La France au quotidien. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble. 2000.

Oraz materiały własne, teksty z prasy francuskojęzycznej, płyty CD i DVD oraz kasety video Des Clips pour apprendre (m.in. no 12 "Ils chantent la France"; no 1 " Chanson Française").

Efekty uczenia się:

Dotyczy I roku 1 stopnia filologii romańskiej ze znajomością języka francuskiego:

Po ukończeniu zajęć student ma podstawową wiedzę na temat kultury Francji, potrafi wskazać i omówić symbole narodowe oraz regiony Francji.

Student ma świadomość roli, jaką odgrywają aspekty społeczne i kulturalne w kształtowaniu pełnego obrazu cywilizacyjnego Francuzów.

Student uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Student potrafi wyszukać i selekcjonować informacje, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i materiały kierując się wskazówkami osoby prowadzącej zajęcia.

Student ma świadomość znaczenia zagadnień związanych z kulturą Francji w procesie uczenia się języka francuskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Dotyczy I roku 1 stopnia filologii romańskiej ze znajomością języka francuskiego:

1. Obecność i aktywność na zajęciach; dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze, w przypadku kolejnej (-nych) nieobecności wymagane usprawiedliwienie (zaświadczenie lekarskie);

2. Pozytywna ocena z kolokwium końcowego;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wybrane aspekty z historii mody, ewolucji obyczajów i haute couture

Pełny opis:

Studenci poznają na konkretnych przykładach interesujące aspekty związane z dziejami mody, wykwintnego francuskiego krawiectwa i fryzjerstwa (haute couture, haute coiffure) oraz ewolucji obyczajów od XVIII w. do czasów współczesnych.

1. Z historii ubioru i haute couture : Maria Antonina jako propagatorka nowych trendów; moda rewolucyjna (1789-1794); "powrót do antyku"; narodziny haute couture i Charles-Frederick Worth; Paul Poiret, Coco Chanel, Christian Dior, Cristobal Balenciaga, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier ; rewolucje w modzie : usunięcie krynoliny i wprowadzenie tiurniur, usunięcie gorsetu i styl chłopczycy, mała czarna sukienka, wykorzystywanie niekonwencjonalnych tkanin, New Look Diora, nowoczesny styl André Courrèges’a – 7 modułów

2. Moda francuska w okresie drugiej wojny światowej i okupacji– 1 moduł

3. Produkcja, dystrybucja i reklama perfum na przykładzie Numeru 5 Chanel – 1 moduł

4. Ikony mody: Brigitte Bardot i Josephine Baker – 2 moduły

5. Wykwintne fryzjerstwo: Antoine Cierplikowski – 1 moduł

6. Klientki paryskich domów mody/ organizacja pokazów mody - 1 moduł

7. Test kontrolny - 1moduł

Literatura:

Z zakresu historii mody:

PODSTAWOWA:

Boucher F., Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Arkady, Warszawa 2004

Chaney L., Coco Chanel: życie intymne, Znak Litera Nowa, Kraków 2012

Dziekońska-Kozłowska A., Moda kobieca XX wieku, Arkady, Warszawa 1964

Sieradzka A., Artyści i krawcy. Moda Art Déco, WN PWN, Warszawa, 1993

Trojanowski K. Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, WN PWN 2014

UZUPEŁNIAJĄCA:

Fressange de La I., Paryski szyk: podręcznik stylu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.

Hendrykowski M., Film i moda, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011

Jonas S., Moda: leksykon: marki, projektanci, ubrania, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2009

Kerlau Y., Dynastie, które stworzyły luksus, Świat Książki, Warszawa 2012.

Kinzel R., Królowie mody: historia haute couture, Metrum, Wrocław, 1995

Moda: historia mody XX wieku, Taschen-TMC Art, Warszawa 2012.

Saltari P., Magia stylu: portrety dziesięciu kobiet, które zmieniły świat mody, Firma Księgarska Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wybrane aspekty z historii Francji , historii mody i ewolucji obyczajów.

Pełny opis:

Studenci poznają na konkretnych przykładach interesujące aspekty związane z historią Francji, historią ubioru i wykwintnego francuskiego krawiectwa (haute couture, haute coiffure) oraz ewolucją obyczajów.

1. Z historii Francji (od starożytności do połowy XIX w.): Galia, okres galo-rzymski i inwazje barbarzyńców, średniowiecze, renesans i czasy Franciszka I, na dworze Ludwika XIV - narodziny wykwintnego stylu, XVIII w.: Ludwik XV, Ludwik XVI i Wielka Rewolucja, okres napoleoński, restauracja - 7 modułów

2. Z historii ubioru i haute couture : Maria Antonina jako propagatorka nowych trendów; moda rewolucyjna (1789-1794); "powrót do antyku"; narodziny haute couture i Charles-Frederick Worth; moda XIX wieku w sztuce impresjonistów; Paul Poiret, Coco Chanel, Christian Dior, Cristobal Balenciaga, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier ; rewolucje w modzie : usunięcie krynoliny i wprowadzenie tiurniury, usunięcie gorsetu i styl chłopczycy, mała czarna sukienka, wykorzystywanie niekonwencjonalnych tkanin, New Look Diora, nowoczesny styl André Courrèges’a – 5 modułów

3. Produkcja, dystrybucja i reklama perfum na przykładzie Numeru 5 Chanel – 1 moduł

4. Ikona mody i kina: Brigitte Bardot – 1 moduł

5. Test kontrolny - 1moduł

Literatura:

Z zakresu historii mody:

PODSTAWOWA:

Boucher F., Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Arkady, Warszawa 2004

Chaney L., Coco Chanel: życie intymne, Znak Litera Nowa, Kraków 2012

Dziekońska-Kozłowska A., Moda kobieca XX wieku, Arkady, Warszawa 1964

Gerould D., Historia gilotyny. Legenda i morał, Marabut, Gdańsk 1996

L’Histoire de France, Larousse, Paris 2006

Impressionnisme. Thèmes, caractéristiques, oeuvres, Gruend, Paris 1998

Sieradzka A., Artyści i krawcy. Moda Art Déco, WN PWN, Warszawa, 1993

Trojanowski K. Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, WN PWN 2014

UZUPEŁNIAJĄCA:

Fressange de La I., Paryski szyk: podręcznik stylu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.

Hendrykowski M., Film i moda, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011

Jonas S., Moda: leksykon: marki, projektanci, ubrania, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2009

Kerlau Y., Dynastie, które stworzyły luksus, Świat Książki, Warszawa 2012.

Kinzel R., Królowie mody: historia haute couture, Metrum, Wrocław, 1995

Moda: historia mody XX wieku, Taschen-TMC Art, Warszawa 2012.

Saltari P., Magia stylu: portrety dziesięciu kobiet, które zmieniły świat mody, Firma Księgarska Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.