Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Francji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0707-s1ROM1Z-KF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Kultura Francji
Jednostka: Katedra Filologii Romańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student


- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze i sztuce francuskiego obszaru językowego (np., media, teatr, film)

- pragnie dokładniej poznać wybrane aspekty kultury i cywilizacji Francji

- jest otwarty na zrewidowanie utrwalonych stereotypów w miarę nabywania wiedzy i w bezpośrednim kontakcie z innymi studentami
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe)- 1,1 ECTS = średnio 33 godziny

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, opracowanie tekstów, przygotowanie do kolokwium - 0,9 ECTS = średnio 27 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student


W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach

historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych

warunkujących rozwój francuskiego obszaru kulturowego - K_W08


W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze francuskiego obszaru językowego (np., media, teatr, film) - K_W09:


W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach,

historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w

wymiarze międzykulturowym (francusko-polskim) - K_W12Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


U09: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście

historyczno- kulturowym - K_U09


U13: potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury - K_U13


U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby

pochodzące z rożnych środowisk i kultur, na przykładzie Francji i Polski - K_U20Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe francuskiego obszaru

kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie - K_K05


K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa

kulturowego krajów francuskojęzycznego obszaru językowego - K_K06


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Dotyczy I roku 1 stopnia filologii romańskiej ze znajomością i bez znajomości języka francuskiego:

Zajęcia mają na celu ukazanie oryginalności i różnorodności kulturowej Francji w ujęciu ogólnym i szczegółowym (na wybranych przykładach):

- ogólne informacje cywilizacyjne dotyczące Francji

- prezentacje wybranych regionów Francji.

- wybrane aspekty kultury popularnej

Pełny opis:

Dotyczy I roku 1 stopnia filologii romańskiej ze znajomością i bez znajomości języka francuskiego:

Studenci poznają na konkretnych przykładach aspekty związane z francuską kuchnią, geografią, tożsamością narodową oraz sztuką wysoką (sztuki plastyczne) i popularną (piosenka, film).

Literatura:

Dotyczy I roku 1 stopnia filologii romańskiej ze znajomością języka francuskiego:

1. Bourgeois R., Eurin S. La France des régions. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble. 2001.

2. Bourgeois R., Terrone P. La France des institutions. Le citoyen dans la nation. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble. 2001.

3. Boutégège R., Longo S. En Bretagne. Gênes : CIDEB. 2008.

4. Boutégège R., Longo S. En Provence. Gênes : CIDEB. 2008.

5. Cheize R. La France. Aspects géographiques et économiques. Paris: Armand Colin. 1998.

6. Espaces 3. Paris : Hchette. 1991.

7. Labrune G. La Géographie de la France. Nathan. 1988.

8. Łaptos J. (dir.) Spotkanie z cywilizacją francuską. Nouvelle approche de la civilisation française (outil pédagogique). Kraków: C&D. 1996.

9. Mauchamp N. La France d’aujourd’hui. Civilisation. Paris : CLE International. 1991.

10. Mauchamp N. Les Français. Mentalités et comportements. Paris : CLE International. 2001.

11. Michaud G. & Kimmel A. France. Le Nouveau Guide. Vanves: Hachette. 1994.

12. Monnerie A. La France aux cent visages. Paris. 1997.

13. Roesch P., Rolle-Harold R. La France au quotidien. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble. 2000.

Oraz materiały własne, teksty z prasy francuskojęzycznej, płyty CD i DVD oraz kasety video: Des Clips pour apprendre (m.in. no 12 "Ils chantent la France"; no 1 " Chanson Française").

Boutégège R., Longo S., A Paris, CIDEB, Paris 2008

Dictionnaire illustré du cinéma, Seghers, Paris 1962

Grumbach D., Histoire de la mode, Editions du Regard, Paris 2008

Impressionnisme. Thèmes, caractéristiques, oeuvres, Gruend, Paris 1998

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Kuchnia francuska, Świat Książki, Warszawa 1999

La mode du VIIIe au XXe siècle (collectif), Kyoto Costume Institute, Taschen Icons, Paris 2004

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Meyer D., Clés pour la France, Hachette, Paris 2010

Michaud G., Torrès G., Nouveau Guide France, Hachette, Paris 1988

Monnerie A. , La France aux cent visages, Hatier/Didier, Paris 1996

Monneyron F., La mode et ses enjeux, Klincksieck, Paris 2005

Noyer A.-P., Dictionnaire des chanteurs francophones de 1900 à nos jours, Conseil International de la Langue Française, Paris 1989

Pinel V., Ecoles, genres et mouvements au cinéma, Larousse 2000

Quénelle G., La France – j`aime!, Hatier International, Paris 1985

Richebé M., Impressionnisme, Gründ Coll. Guide de l’Art, Paris 1998

Saka P., La chanson française à travers ses succès, Larousse 1998

Verlant G., Odyssée de la chanson française, Ed.Hors Collection, Paris 2006

- teksty z prasy społeczno-kulturalnej („Le Nouvel Observateur”, „L`Express”, „Le Point”, „Paris Match”)

- wiadomości z Internetu

- filmy i programy telewizyjne

Dotyczy I roku 1 stopnia filologii romańskiej bez znajomości języka francuskiego:

Podstawowa:

Clarke S., Jak rozmawiać ze ślimakiem: dziesięć przykazań, które pomogą ci zrozumieć Francuzów, WAB, Warszawa 2008

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Kuchnia francuska, Świat Książki, Warszawa 1999

Lammert A., Francja, Świat Książki, Warszawa 2010

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Uzupełniająca:

Baillie K., Francja południowa, Pascal, Bielsko-Biała 1993

Baillie K., Francja północna, Pascal, Bielsko-Biała 1994

Bourgeois R., Eurin S., La France des régions, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2001.

Carmenere C., Les vins de France: oenologie et géographie, Nathan, Paris 1995

Cheize R. La France. Aspects géographiques et économiques, Armand Colin, Paris 1998.

Clarke S., 1000 lat wkurzania Francuzów, WAB, Warszawa 2012

Clarke S., Merde!: rok w Paryżu, WAB, Warszawa 2008

Clarke S., Paryż na widelcu: sekretne życie miasta, WAB, Warszawa 2012

Labrune G. La Géographie de la France. Nathan. 1988.

Łaptos J. (dir.) Spotkanie z cywilizacją francuską. Nouvelle approche de la civilisation française (outil pédagogique), C&D, Kraków 1996.

Mauchamp N. La France d’aujourd’hui. Civilisation, CLE International, Paris 1991.

Mauchamp N. Les Français. Mentalités et comportements, CLE International, Paris 2001.

Meyer D., Clés pour la France, Hachette, Paris 2010

Michaud G. & Kimmel A. France. Le Nouveau Guide, Hachette, Paris 1994.

Monnerie A. , La France aux cent visages, Hatier/Didier, Paris 1996

Noyer A.-P., Dictionnaire des chanteurs francophones de 1900 à nos jours, Conseil International de la Langue Française, Paris 1989

Quénelle G., La France – j`aime!, Hatier International, Paris 1985

Roesch P., Rolle-Harold R. La France au quotidien, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2000.

Saka P., La chanson française à travers ses succès, Larousse, Paris 1998

Stettner-Stefańska B., Francja po polsku, Świat Książki, Warszawa 2008

Stomma L., Z owsa ryż: po co nam Francja, Twój Styl, Warszawa 2003

Verlant G., Odyssée de la chanson française, Ed.Hors Collection, Paris 2006

- filmy fabularne, dokumentalne i programy telewizyjne

Efekty uczenia się:

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film)

K_W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym

K_U09: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U13:potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć.

2. Zaliczenie na ocenę na koniec semestru na podstawie pozytywnej oceny z prezentacji wybranego tematu związanego z szeroko pojętą kulturą, sztuką lub geografią Francji i/lub pisemnej pracy kontrolnej (testu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skibicki, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Marcin Skibicki, Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skibicki, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Marcin Skibicki, Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z różnymi aspektami kultury francuskiej, zarówno od strony historycznej, społecznej jak i tematów lżejszych, jak piosenka czy sztuka.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Stereotypy dotyczące Francji i Francuzów

2.Mieszkańcy Francji

- tożsamość, zaludnienie

- symbole narodowe

- życie w rodzinie (stan cywilny, portret rodzinny, szkoła)

3. Wielka Rewolucja jako fundament współczesnej Republiki

4. Regiony : l’Ile-de-France, l’Ouest, le Nord, l’Est, Le Centre, le Sud-Ouest, Le Grand Sud.

5. Paryż – historia, dzielnice, funkcja

Montmartre, Montparnasse : centra kultury francuskiej końca XIX i początku XX wieku

6. Piosenka, jej różni przedstawiciele (music-hall, autor-kompozytor-wykonawca)

Literatura:

Civilisation progressive du Francais, avec 400 activites. Niveau debutant, Cle International 2007

Civilisation progressive du Francais, avec 400 activites. Niveau intermediaire, Cle International 2007

Jan BASZKIEWICZ, Historia Francji, Wydawnictwo Ossolińskich, Wrocław 1974

Marcel COHEN-SOLAL, La chanson française tout simplement!, Eyrolles, Paris 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.