Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet kulturoznawczy - Wystawiamy antyczną tragedię...

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0718-s1KUL-L-FK-WAT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Fakultet kulturoznawczy - Wystawiamy antyczną tragedię...
Jednostka: Katedra Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity nakład pracy studenta:

semestr zimowy: [2 ECTS]

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu: 30 h = 1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W2: student ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji wybranych aspektów literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (w szczególności na teatr) (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

U2: student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U03)

U3: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

K2: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku (K_K05, K_K08)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie historii jednej z najtragiczniejszych i najmroczniejszych rodzin literatury starożytnej, rodziny Pelopidów, poprzez lekturę (analizę i interpretację) Orestei Ajschylosa ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego, historycznego i teatralnego, w jakim powstała. Oresteja do dzisiaj uchodzi za jeden z najważniejszych dramatów europejskich, dlatego też przyjrzymy się wybranym utworom literackim nawiązującym do niej. Ale Oresteja nie tylko jest wspaniałą literaturą, przede wszystkim jest dziełem teatralnym przeznaczonym do wystawienia na scenie (jakże odmiennej od tej, którą znamy). Dlatego też podczas zajęć będziemy zastanawiać się nad problematyką dramatu, którego podwójny status dzisiaj jest niekwestionowany, przyjrzymy się współczesnym wybranym realizacjom scenicznym, ale przede wszystkim będziemy rozważali sposoby i możliwości wystawienia tej tragedii tak, by była czytelna, zrozumiała i poruszająca dla dzisiejszej publiczności. Będziemy się zastanawiali nad różnicami między kontekstami starożytnymi a współczesnymi w odniesieniu do tego dramatu. Stawia on bowiem wciąż wiele pytań, być może jednak dzisiaj interesuje nas coś innego niż interesowało starożytnych, dlatego też będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania o jego (dzisiejszą) sceniczność oraz atrakcyjność. Wychodząc od analizy i interpretacji tekstu w jego starożytnym kontekście, postaramy się stworzyć współczesny, atrakcyjny i komercyjny projekt pt. Oresteja.

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa.

Literatura:

Ajschylos, Oresteja, różne przekłady (Z, Węclewski, J. Kasprowicz, S. Srebrny, R. Chodkowski, M. Slomczyński).

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Eliot T. S., Zjazd rodzinny, tłum. O. Wojtasiewicz, Dialog 7/ 1959, s. 60-104.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Giraudoux J., Elektra, tłum. J. Iwaszkiewicz [w:] Giraudoux J., Teatr, Warszawa 1957.

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967.

Grzegorzewska A., Ifigenia.

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kerenyi K., Mitologia grecka, tłum. R. Reszke, Warszawa 2002.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

M. Kleczewska, Oresteja

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

O’Neill E., Żałoba przystoi Elektrze, tłum. K. Piotrowski [w:] Eugene O’Neill, Teatr, Warszawa 1973.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Problemy teorii dramatu i teatru, t. 1 i 2, red. J. Degler, Wrocław 2003.

Przekład na scenie, Przekładaniec 31/ 2015.

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Sartre J. P., Muchy, tłum. J. Lisowski [w:] idem, Dramaty, Warszawa 1957.

Seneka, Agamemnon, tłum. E. Wesołowska, Poznań 1997.

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Worthen W. B., Dramat: między literaturą a przedstawieniem, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2013.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Inscenizacje teatralne:

J. Klata, Oresteja

K. Warlikowski, (A)polonia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci starożytnej mitologii, mianowicie Medei, oraz jej różnym przedstawieniom i (re-)interpretacjom, tak starożytnym, jak i współczesnym, także scenicznym i filmowym reprezentacjom.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci starożytności, mianowicie Medei, poprzez lekturę (analizę i interpretację) różnych opowieści poświęconych tej postaci ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego, historycznego i teatralnego, w jakim one powstawały. Oczywiście tym najbardziej znanym utworem jest tragedia Eurypidesa, której poświęcimy znaczną część zajęć, zastanawiając się nad problematyką dramatu, którego podwójny status dzisiaj jest niekwestionowany, nad scenicznością tego utworu, jego atrakcyjnością oraz będziemy rozważali sposoby i możliwości wystawienia tej tragedii tak, by była czytelna, zrozumiała i poruszająca dla dzisiejszej publiczności. Przyjrzymy się jednak także opowieściom sprzed powstania tragedii Eurypidesa i tym powstałym w starożytności już po Eurypidesie, jak również współczesnym utworom (literackim, filmowym, scenicznym) nawiązującym do tej wciąż budzącej żywe odczucia kobiety.

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Eurypides, Medea, tłum. J. Łanowski, dowolne wydanie.

Dea Loher, Medea na Manhattanie [pdf].

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005 (ad Eurypides, Medea).

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska (Medea), Warszawa 2010/ bądź inna mitologia

Müller H., Medeamaterial, tłum. Jacek St. Buras, w: Literatura na świecie nr 4 (165) 1985.

Owidiusz, Heroidy (list Medei do Jazona), Kraków 1986.

Literatura dodatkowa:

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Brandstaetter R., Brandstaetter, Medea, Dialog 1959/4, s. 5-40.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Galewicz W., Z Arystotelesem przez greckie tragedie, cz. 1, Kraków 2002.

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967.

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kerenyi K., Mitologia grecka, tłum. R. Reszke, Warszawa 2002.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Medea. Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, ed. J. Clauss, S. Johnston, Princeton

Mulvany K., Sarks A.-L., Medea

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Owidiusz, Metamorfozy, dowolne wydanie.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Problemy teorii dramatu i teatru, t. 1 i 2, red. J. Degler, Wrocław 2003.

Przekład na scenie, Przekładaniec 31/ 2015.

Przybora J., Medea moja sympatia [pdf].

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Seneka, Medea, tłum. E. Wesołowska, Poznań 2000.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Worthen W. B., Dramat: między literaturą a przedstawieniem, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2013.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Inscenizacje teatralne i filmowe (obowiązkowe):

Passolini P., Medea

Trier von L., Medea

Wierzchowski M., Medea

Inscenizacje teatralne i filmowe (dodatkowe):

Dassin J., Krzyk kobiet

Krauze K., Kos-Krauze J., Plac Zbawiciela

Taylor T., Służące

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.