Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WL1L-HLW(c) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ma podstawową wiedzę o literaturze, pogłębia ją z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów. Ma także podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin (2 ECTS)


1. Godziny kontaktowe: 15


2. Konsultacje: 15


3. Praca własna studenta: 20

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04: ma podstawową wiedzę o literaturze z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów.

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego.

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody dydaktyczne:

Zastosowana jest metoda wykładowa wraz z częściową metodą komunikacyjną i stymulującą studenta do uczestnictwa w zajęciach.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Konwersatorium opierać się na interpretacji wybranych fragmentów tzw. ektury Dantis, czyli na interpretacji "Boskiej komedii", największego dzieła Dantego Alighieri. "Boska komedia" – tzw. lektura Dantis obejmuje tłumaczenia Porębowicza, Barańczaka i Kuciak, w wybranych fragmentach. Wybranym fragmentom towarzyszyć będą pokaz DVD, części "Boskiej komedii" ze wcześniejszym komentarzem.

Pełny opis:

1- 4. Sylwetka Dantego, ogólna charakterystyka dzieła "Boskiej komedii", jak i poszczególnych części tego utworu. Dante Alighieri jako polityk, mąż stanu, orędownik pokoju, lingwista, poeta.

5-6. Alegorie oraz metafora, symbolika lasu - interpretacje na podstawie pierwszych wersetów "Boskiej komedii".

7-9. Motyw wiecznej wędrówki, podróży poprzez średniowieczny świat na podstawie wybranych fragmentów trzech części Boskiej komedii

10-11. Anioły i demony – od piekielnej męki, cierpień i katuszy aż do osiągnięcia miłości nieskalanej, niebiańskiej, czystej i wieczystej.

12-15. Niebiańskie nieba. Róża i Księżyc. Raj i wieczne szczęście. Od realizmu do impresjonizmu, ekspresjonizmu do surrealizmu.

Literatura:

1. A. Dante, Boska komedia, w tłum. A Kuciak, Piekło-Czyściec-Raj, Biblioteka Tegle, Wągrowiec 2004/05

2. J. Ugniewska, H. Kralowa, P. Salwa, Historia literatury włoskiej, Semper, Warszawa 1997

3. M. Pazzaglia, Letteratura italiana. Dal Medioevo al Rinascimento, Zanichelli, Bologna 1993

4. K. Żaboklicki, Antologia della letteratura italiana, PWN, Warszawa 1969

Metody i kryteria oceniania:

Obecność w szczególności na konwersatorium. Po przeprowadzonych zajęciach końcowy sprawdzian w formie pisemnej z "Boskiej komedii" Dantego.

Ćwiczenia to przede wszystkim prezentacja własnego stanowiska krytycznego w odniesieniu do wybranych fragmentów i problematyki z utworu Dantego, poprzez umiejętną i prawidłową analizę tekstu dantejskiego.

Praktyki zawodowe:

Po drugim roku studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.