Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WLHI1L-HLW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ma podstawową wiedzę o literaturze, pogłębia ją z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów. Ma także podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin (2 ECTS)


1. Godziny kontaktowe: 30


2. Konsultacje: 15


3. Praca własna studenta: 15

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04: ma podstawową wiedzę o literaturze z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów.

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego.

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody dydaktyczne:

Zastosowana jest metoda wykładowa wraz z częściową metodą komunikacyjną i stymulującą studenta do uczestnictwa w zajęciach.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Omawiane są chronologicznie poszczególne epoki i prądy literackie oraz ich przedstawiciele i utwory. Cykl zajęć podzielony jest na wykłady podczas których poddaje się gruntownej analizie wybrane teksty literackie.

Pełny opis:

Wykład obejmuje istotny przegląd utworów czołowych przedstawicieli włoskiej literatury doby średniowiecza i odrodzenia (od Lentiniego, Dantego, Petrarkę do Ariosta i Tassa) oraz tzw. głównych gatunków literackich: liryki, epiki i dramatu analizowanych okresów.

1-2. Początki twórczości w języku włoskim. Pierwsze utwory tzw. literatury moralnej pisane wierszem. Najstarsze poematy rycerskie. Liryka religijna. Początki poezji artystycznej

3-5. Dwór Fryderyka II na Sycylii – liryka sycylijska. Włoskie szkoły poetyckie w Umbrii i Toskanii. Podróż na Sycylię i do Toskanii.

6- 7. Włoska poezja o charakterze alegoryczno-dydaktycznym. Liryka dantejska.

8 - 9 - "Boska Komedia" - Dantego

10. Francesco Petrarka – poeta europejski, bogactwo i różnorodność form literackich w "Canzoniere" według tłumaczeniu A. Lewandowskiego.

11. Giovanni Boccaccio i jego Dekameron

12-13. Poematy rycerskie i ich analogia: od Boiarda do Tassa. Ewolucja postaci, nowa typologia postaci wraz ze strukturą dzieła

14-15. Czołowi przedstawiciele renesansowej myśli filozoficznej, literackiej, technicznej i poetyckiej

Literatura:

1. A. Dante, Boska komedia, w tłum. A Kuciak, Piekło-Czyściec-Raj, Biblioteka Tegle, Wągrowiec 2004/05

2. J. Ugniewska, H. Kralowa, P. Salwa, Historia literatury włoskiej, Semper, Warszawa 1997

3. M. Pazzaglia, Letteratura italiana. Dal Medioevo al Rinascimento, Zanichelli, Bologna 1993

4. K. Żaboklicki, Antologia della letteratura italiana, PWN, Warszawa 1969

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca obejmuje następujące komponenty: obecność i aktywność na zajęciach w trybie stacjonarnym, dwie nieobecności usprawiedliwione, zaś w trybie zdalnym zajęcia odbywają się regularnie na platformie TEAMS, w formie regularnego wykładu konferencyjnego (K_K01, K_K02, K_K03, K_U07, K_K08)

Ocena semestralna obejmuje obecność studenta na zajęciach i egzamin pisemny lub ustny na platformie TEAMS lub stacjonarny (K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U09, K_U15, K_U18).

Są to zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej tzw.

wykładu informacyjnego przy zastosowaniu metod problemowych: wykład problemowy (K_U01, K_U07, K_U08).

Praktyki zawodowe:

---------

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.