Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Włoch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WLHI1L-HiKW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Włoch
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ma podstawową wiedzę o kulturze włoskiej, pogłębia ją z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów. Ma także podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych dotyczących Italii i warunkujących rozwój omawianego obszaru kulturowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 60 godzin (2 ETCS)

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Konsultacje: 10 godzin

Praca własna studenta: 20 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego.

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film).

K_W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego.

K_U17: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację.

K_U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie.

Metody dydaktyczne:

metody podające: wykład informacyjny;

metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji po wysłuchaniu prezentacji na temat regionów Włoch.Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z najnowszą historią i ewolucją kultury włoskiej (nauka, sztuka, historia cywilizacji i obyczajowości) oraz ze współczesną sytuacją społeczną, polityczną i ekonomiczną Włoch.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w kilku blokach programowych, z których pierwszy dotyczy uwarunkowań geopolitycznych, historycznych, społecznych i kulturowych obszaru Półwyspu Apenińskiego. Natomiast kolejne podejmują problematykę aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, codziennego życia, sztuki i kultury na terenach trzech zróżnicowanych częściach Włoch: Północnej, Środkowej i Południowej. Zajęcia prowadzone są także w języku włoskim

1-2. Włochy wczoraj i dzisiaj. Najważniejsze problemy społeczne współczesnej Italii.

3-4. Włochy rolno-przemysłowe.

5-6. Złoty wiek kina włoskiego (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte).

7. Jak się pracuje we Włoszech (imigracja, bezrobocie).

8. Moda włoska.

9. Sport we Włoszech.

10-15 - Podróż po Włoszech (od Wenecji do Palermo).

Literatura:

P. E. Balboni, M. Voltolina, Geografia d'Italia per stranieri, Ed. Guerra, Perugia 2005.

M. Mezzadri, L. Pederzanti, Civilta e cultura italiana per ragazzi, Ed. Guerra, Perugia 2007.

L. Mora Massolo, Italiano per stranieri. Letture ed esercizi, Quattroventi, Urbino 1991.

D. Pagnottini Sebastiani, O. Rossi Giacobbi, Civilta italiana, Ed. Guerra, Perugia 2002

Vari articoli: La Repubblica, Corriere della Sera, DVD, video cassette.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa, dwie nieobecności usprawiedliwione, tryb stacjonarny albo zdalny przez platformę Teams (K_K01, K_K05), aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacje. Na zakończenie test końcowy - (K_W08, K_W09, K_W12), metody podające, wykład informacyjny; metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji po obejrzeniu prezentacji regionów przez studentów - (K_U01, K_U02, K_U17, K_U20).

Praktyki zawodowe:

Tak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski, Dominika Wysoczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.