Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Włoch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WLHI1z-HiKW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Włoch
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 60 godzin (2 ETCS)

Godziny kontaktowe: 30 godzin (1 ETCS)

Konsultacje: 10 godzin (0,5 ETCS)

Praca własna studenta: 20 godzin (0,5 ETCS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego.

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film).

K_W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego.

K_U17: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację.

K_U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie.

Metody dydaktyczne:

metody podające: wykład informacyjny; metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji po wysłuchaniu prezentacji na temat regionów Włoch.Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z najnowszą historią i ewolucją kultury włoskiej (nauka, sztuka, historia cywilizacji i obyczajowości) oraz ze współczesną sytuacją społeczną, polityczną i ekonomiczną Włoch współczesnych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w kilku blokach programowych, z których pierwszy dotyczy uwarunkowań geopolitycznych, historycznych, społecznych i kulturowych obszaru Półwyspu Apenińskiego. Natomiast kolejne podejmują problematykę aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, codziennego życia, sztuki i kultury na terenach trzech zróżnicowanych częściach Włoch: Północnej, Środkowej i Południowej.

1-6. Przegląd najważniejszych regionów we Włoszech (podobieństwa i różnice), historia hymnu, okres Risorgimenta, faszyzmu i Republiki Włoskiej, na podstawie włoskiego filmu od lat 50-tych do współczesności.

7-9. Szkoła i czas wolny we Włoszech.

10-11. Neapol, Florencja i Sycylia - w poszukiwaniu tożsamości narodowej?

12-15. Sztuka włoska.

Literatura:

L. Mora Massolo, Italiano per stranieri. Letture ed esercizi, Quattroventi, Urbino 1991.

D. Pagnottini Sebastiani, O. Rossi Giacobbi, Civilta italiana, Ed. Guerra, Perugia 2002

Vari articoli: La Repubblica, Corriere della Sera, DVD, video cassette.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa, dwie nieobecności usprawiedliwione, tryb stacjonarny albo zdalny przez platformę Teams (K_K01, K_K05), aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacje. Na zakończenie test końcowy - (K_W08, K_W09, K_W12), metody podające, wykład informacyjny; metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji po obejrzeniu prezentacji regionów przez studentów - (K_U01, K_U02, K_U17, K_U20).

Praktyki zawodowe:

Tak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.