Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia idei w Japonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0726-s1JAP3z-HIwJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia idei w Japonii
Jednostka: Zakład Japonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]

* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Literatura:

podawana przez wykładowcę w trakcie trwania kursu; zmienna w zależności od cyklu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Małgorzata Sobczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami religijnymi w Japonii na przestrzeni dziejów. Cykl wykładów ma charakter historyczny, ale zarazem problemowy. Pozwoli na uporządkowanie i rewizję dotychczasowych wiadomości z zakresu ewolucji japońskiej myśli religijnej.

Pełny opis:

W trakcie wykładu omówione zostaną najważniejsze nurty religijne w Japonii, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:

1. Wierzenia pierwotne

2. Mitologia

3. Charakterystyka shintoizmu

4. Recepcja buddyzmu

5. Synkretyzm religijny

6. Asymilacja buddyzmu

7. Shintoizm średniowieczny

8. Shugendō

9. Chrześcijaństwo w Japonii

10. Herezje buddyjskie

11. (Neo)konfucjanizm

12. Nowe (profetyczne) ruchy religijne

Literatura:

Arutjunow Siergiej, Swietłow Gieorgij, Starzy i nowi bogowie Japonii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 2, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994

Kanert Maciej, Buddyzm japoński: jego polityczne i społeczne implikacje w okresie 538-645, "Trio", Warszawa 2005

Kotański Wiesław, Zarys dziejów religii w Japonii, Książka i Wiedza, Warszawa 1963

Kotański Wiesław, Japońskie opowieści o bogach, Iskry, Warszawa 1983

Kotański Wiesław, W kręgu shintoizmu. T. 1, Przeszłość i jej tajemnice, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1995

Kotański Wiesław, W kręgu shintoizmu. T. 2, Doktryna, kult, organizacja, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1995

Kozyra Agnieszka, Filozofia zen, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004

Kozyra Agnieszka, Mitologia japońska, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2011

Nakamura Hajime, Systemy myślenia ludów Wschodu: Indie, Chiny, Tybet, Japonia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Nauka Buddy, tłum. Wiesław Kurpiewski, Wydawnictwo A, Kraków 2008

Sadakata Akira, Góra Sumeru i kraina Sukhawati: zarys kosmologii buddyjskiej, tłum. Maciej Kanert, Wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000

Sueki Fumihiko, Nihon shūkyōshi, Iwanami shoten, Tokio 2006

Tubielewicz Jolanta, Mitologia Japonii, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986

Wielcy myśliciele Wschodu, McGreal Ian P. (oprac.), Al fine, Warszawa 1997

Uwagi:

Zaliczenie pisemne na ocenę

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.