Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kurs Komputerowy F - Język Fortran

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-15KKF-DW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kurs Komputerowy F - Język Fortran
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~janwas/dydaktyka/kkf
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje zarówno podstawową wersję 77, jak i nowe wersje 9x języka. Fortran77 jest prostym, modularnym, semistrukturalnym językiem programowania, zorientowanym na zagadnienia obliczeń numerycznych, także w największej skali. Zdecydowana większość dużych programów obliczeniowych stosowanych w naukach przyrodniczych i technice, a także liczne i szeroko dostępne biblioteki procedur numerycznych, napisane są w tym języku. Nowe wersje 90, 95 (które zawierają w całości standard 77) są w pełni strukturalnymi językami modularno-hierarchicznymi, wyposażonymi we wszystkie typowe narzędzia programowania obiektowego.

Pełny opis:

Przegląd zagadnień:

1. Fortran jako pierwowzór języków modularnych, zarys rozwoju

2. elementy języka, formaty zapisu kodu

3. specyfikacje obiektów, inicjowanie wartości

4. arytmetyka stało- i zmiennopozycyjna, standardy IEEE

5. budowa wyrażeń, przypisania

6. selekcje dwu- i wielowartościowe

7. pętle o określonej i nieokreślonej liczbie powtórzeń

8. tablice i działania na nich, uporządkowanie elementów

9. funkcje standardowe

10. typy segmentów, parametry formalne i aktualne podprogramów

11. komunikacja między segmentami, współdzielenie pamięci

12. struktury heterogeniczne

13. moduły i interfejsy

14. struktury alokowalne

15. wskaźniki, struktury dynamiczne

16. pliki, formatowanie transmisji danych

Ćwiczenia prowadzone będą w oparciu o kompilatory GNU na platformie UNIX/LINUX. Uczestnicy mogą jednak wybrać dowolny inny kompilator i platformę systemową

Literatura:

Jest to kurs autorski, nie oparty bezpośrednio na żadnym pojedyńczym podręczniku. Materiały pomocnicze są dostępne na stronie: www.fizyka.umk.pl/~janwas/dydaktyka/kkf

- R. K. Kott, Fortran 77, WNT, Warszawa 1989.

- R. K. Kott, K. Walczak, Programowanie w języku Fortran 77, WNT, Warszawa 1991.

- D. Chrobak, Fortran. Praktyka programowania, MIKOM, Warszawa 2003.

- W. Sobieski, GNU Fortran z elementami wizualizacji danych, Wyd. UWM, Olsztyn, 2008

- A. Trykozko, Język Fortran, MIKOM, Warszawa 1999.

- M. Metcalf, Effective Fortran 77, Oxford University Press, 1985.

- M. Metcalf, J. Reid, Fortran 90 Explained, Oxford University Press, 1990.

- M. Metcalf, J. Reid, Fortran 90/95 Explained, Oxford University Press, 1996.

- M. Metcalf, J. Reid, M. Cohen, Fortran 95/2003 Explained, Oxford University Press,

Efekty uczenia się:

Wymagania wstępne:

kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają podstawowe przygotowanie w zakresie terminologii informatycznej, ale umiejętność programowania w jakimś innym języku nie jest konieczna; konieczna jest natomiast umiejętność pracy na wybranej platformie systemowej i posługiwania się wybranym edytorem tekstowym

Umiejętności:

- zapis programów fortranowskich w formacie standardowym (F77) i swobodnym (F9x)

- dobór fortranowskich struktur danych odpowiednich do rozwiązywanego zagadnienia

- formułowanie algorytmów do manipulacji strukturami danych w formie podprogramów

- konstruowanie programów zarządzających kolekcją danych i podprogramów

Kompetencje:

- znajomość technik programowania proceduralnego i obiektowego, oraz korzystania z bibliotek gotowych procedur w aktualnie szeroko dostępnych wersjach Fortranu

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę, na podstawie indywidualnego projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Potasz
Prowadzący grup: Paweł Potasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Potasz
Prowadzący grup: Paweł Potasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Potasz
Prowadzący grup: Paweł Potasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Potasz
Prowadzący grup: Paweł Potasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)